Nyheter

Byggmarknaden i Norden

Byggmarknaden i Norden
Den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar i Norden uppgick 2014 till ca 552 miljarder kronor, enligt Industrifaktas konjunkturrapport ”Byggmarknaden i Norden”.

Utfallet förra året innebar en ökning med 7 procent jämfört med 2013. Norge visade den starkaste tillväxten med 7 procent, medan byggvolymen i Finland minskade med 4 procent. I Sverige var det kontor och handel som ökade mest 2014, medan nybyggnad av flerbostadshus ökade mest i Danmark. I Norge hade det offentliga byggandet starkast utveckling, medan industri och lager visade bäst utveckling i Finland. I år räknar Industrifakta med en i stor sett oförändrad volym och 2016 pekar prognosen på en ökning med 3-5 procent.

Källa: Industrifakta AB

Byggmarknaden i Norden
Byggmarknaden i Norden

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.