• Nyheter
  • Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft

Nyheter

Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft

Byggmarknaden i Norden har uppvisat stor motståndskraft trots sämre konjunktur
Trots sämre konjunktur med minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på motståndskraft och i flera länder växte de till och med under 2020, det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Norden.

Starkast utveckling skedde i Norge följt av Finland, där de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna växte med 9 respektive 6 procent. Även i Sverige växte investeringsvolymen medan den minskade med 4 procent i Danmark. En röd tråd i de nordiska länderna är dels växande investeringar inom offentlig sektor, dels starkare utveckling av ombyggnadsinvesteringarna än väntat. Exempelvis växte husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler i Danmark med 25 procent och ombyggnadsvolymen inom kontor och handel i Finland med över 100 procent. 

I år väntas de nordiska ländernas samlade husbyggnadsvolym antingen utvecklas i sidled eller minska. Kraftigast nedgång bedöms ske i Danmark följt av Norge, där bland annat minskade investeringar i privata lokaler påverkar utvecklingen. I Finland och i Sverige bedöms investeringsvolymen i stort sett ligga kvar på 2020 års nivå. 

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg Norden

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.