Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Byggloven tyder på ett minskat bostadsbyggande 2021

Nyheter

Byggloven tyder på ett minskat bostadsbyggande 2021

Byggloven tyder på ett minskat bostadsbyggande 2021
Statistiken över beviljade bygglov för bostäder under 2020 ger signaler om att nyproduktionen av såväl småhus som flerbostadshus kan komma att minska under det närmaste året.

Trenden pekar mot en minskning med ca 7 procent för det totala bostadsbyggandet och det verkar som att småhusbyggandet sjunker mest. Detta redovisar NAVET Analytics i sitt senaste månadsbrev, Marknadssignaler och prognoser och hänvisar till statistik från SCB. 

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler och prognoser

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.

Desinfektion med hjälp av UV-C strålning

Desinfektionsprodukter för konsumenter

Signify lanserar två Philips UV-C desinfektionsprodukter som är speciellt avsedda för konsumenter. Sedan tidigare finns UV-C belysning för t ex kontor, fabriker, butiker och restauranger där UV-C strålningen används för att desinficera luft, ytor och vatten från virus och bakterier.