Nyheter

Byggloven ger negativa signaler

Byggloven ger negativa signaler
En analys av den senast tillgängliga statistiken över beviljade bygglov ger indikationer om fortsatt fallande byggvolymer under det närmaste året.

I Industrifaktas månadsindikatorer Marknadssignaler och Prognoser visar den rullande 12-månadersstatistiken på en nedgång med ca 10 procent för kontor och handel och en 20 procentig minskning för offentliga lokaler. Läget ser inte ljusare ut när det gäller bostäder. Byggloven för småhus skvallrar om en nedgång med 20 procent och för flerbostadshus med en minskning med 10 procent. Således finns det en risk för en fortsättning av den bredbaserade nedgång som etablerades under 2018.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler och prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.