• Nyheter
  • Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden

Nyheter

Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden

Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden
Färsk statistik över beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler indikerar divergerande utveckling 2020. Byggloven för offentliga lokaler ökade med mer än 20 procent under året jämfört med 2019, medan byggloven för privata lokaler minskade med ca 5 procent.

Resultaten redovisas i NAVET Analytics kommande månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser. Statistiken ger en indikation om hur nyproduktionen kommer att utvecklas under de kommande 6-12 månaderna menar NAVET Analytics. Dock är det viktigt att komma ihåg att det brukar finnas en viss eftersläpning i statistiken när det gäller de senaste månaderna, vilket innebär att utvecklingen för privata lokaler sannolikt är underskattad. 

Resultatet visar att vi kan förvänta oss fortsatt hög aktivitet av byggandet av offentliga lokaler under 2021 och att fjolårets branta nedgång inom privata lokaler troligen är bruten.  

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler & Prognoser

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.