• Nyheter
  • Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden

Nyheter

Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden

Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden
Färsk statistik över beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler indikerar divergerande utveckling 2020. Byggloven för offentliga lokaler ökade med mer än 20 procent under året jämfört med 2019, medan byggloven för privata lokaler minskade med ca 5 procent.

Resultaten redovisas i NAVET Analytics kommande månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser. Statistiken ger en indikation om hur nyproduktionen kommer att utvecklas under de kommande 6-12 månaderna menar NAVET Analytics. Dock är det viktigt att komma ihåg att det brukar finnas en viss eftersläpning i statistiken när det gäller de senaste månaderna, vilket innebär att utvecklingen för privata lokaler sannolikt är underskattad. 

Resultatet visar att vi kan förvänta oss fortsatt hög aktivitet av byggandet av offentliga lokaler under 2021 och att fjolårets branta nedgång inom privata lokaler troligen är bruten.  

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler & Prognoser

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.