• Nyheter
  • Byggloven för lokaler ger en fingervisning om byggnadsinvesteringarna 2019

Nyheter

Byggloven för lokaler ger en fingervisning om byggnadsinvesteringarna 2019

Byggloven för lokaler ger en fingervisning om byggnadsinvesteringarna 2019
I Industrifaktas månadsindikatorer presenteras bland annat statistik över hur byggloven utvecklas för offentliga och privata lokaler i Sverige.

Beräkningarna bygger på SCB:s bygglovsstatistik och sträcker sig till november 2018. Genom att jämföra antalet beviljade bygglov under perioden januari till november 2018 med samma period 2017 ger förändringen en tydlig indikation på hur investeringarna inom lokalbyggandet kommer att utvecklas den närmaste tiden. Siffrorna för privata lokaler indikerar en nedgång på knappt 15 procent medan offentliga lokaler signalerar en minskning med knappt 20 procent. Det är dock viktigt att komma ihåg att statistiken är preliminär och att det är antalet beviljade bygglov som beräknas, vilket inte säger något om storleken på projekten. Emellertid ger statistiken en tidig fingervisning.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.