För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Byggloven för bostäder visar nedgång

Nyheter

Byggloven för bostäder visar nedgång

Byggloven för bostäder visar nedgång. Foto: Harald Holm
Färsk statistik över beviljade bygglov för bostäder visar att volymen bygglov 2019 var ca 15 procent lägre än året innan. Nedgången är tydligast när det gäller flerbostadshus, där trenden tyder på en kommande minskning i byggandet med 15-20 procent.

Resultaten redovisas i NAVET Analytics kommande månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser. Statistiken ger en indikation om hur nyproduktionen av bostäder kan komma att utvecklas på ungefär 6-12 månaders sikt. Effekten av coronaviruset har ännu inte kommit med i statistiken, utan denna kommer man inte att märka av förrän ca 4-5 månader in på detta år enligt NAVET Analytics. Resultatet visar ändå att situationen redan innan utbrottet var ganska negativ och påverkades av att vi var på väg in i en lågkonjunktur, som nu riskerar att bli mycket djupare och längre än tidigare bedömning. Detta kommer sannolikt att inverka särskilt negativt på nybyggandet av bostäder.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.