• Nyheter
  • Byggloven för bostäder visar nedgång

Nyheter

Byggloven för bostäder visar nedgång

Byggloven för bostäder visar nedgång. Foto: Harald Holm
Färsk statistik över beviljade bygglov för bostäder visar att volymen bygglov 2019 var ca 15 procent lägre än året innan. Nedgången är tydligast när det gäller flerbostadshus, där trenden tyder på en kommande minskning i byggandet med 15-20 procent.

Resultaten redovisas i NAVET Analytics kommande månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser. Statistiken ger en indikation om hur nyproduktionen av bostäder kan komma att utvecklas på ungefär 6-12 månaders sikt. Effekten av coronaviruset har ännu inte kommit med i statistiken, utan denna kommer man inte att märka av förrän ca 4-5 månader in på detta år enligt NAVET Analytics. Resultatet visar ändå att situationen redan innan utbrottet var ganska negativ och påverkades av att vi var på väg in i en lågkonjunktur, som nu riskerar att bli mycket djupare och längre än tidigare bedömning. Detta kommer sannolikt att inverka särskilt negativt på nybyggandet av bostäder.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.