• Nyheter
  • Byggloven för bostäder visar nedgång

Nyheter

Byggloven för bostäder visar nedgång

Byggloven för bostäder visar nedgång. Foto: Harald Holm
Färsk statistik över beviljade bygglov för bostäder visar att volymen bygglov 2019 var ca 15 procent lägre än året innan. Nedgången är tydligast när det gäller flerbostadshus, där trenden tyder på en kommande minskning i byggandet med 15-20 procent.

Resultaten redovisas i NAVET Analytics kommande månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser. Statistiken ger en indikation om hur nyproduktionen av bostäder kan komma att utvecklas på ungefär 6-12 månaders sikt. Effekten av coronaviruset har ännu inte kommit med i statistiken, utan denna kommer man inte att märka av förrän ca 4-5 månader in på detta år enligt NAVET Analytics. Resultatet visar ändå att situationen redan innan utbrottet var ganska negativ och påverkades av att vi var på väg in i en lågkonjunktur, som nu riskerar att bli mycket djupare och längre än tidigare bedömning. Detta kommer sannolikt att inverka särskilt negativt på nybyggandet av bostäder.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.