• Nyheter
  • Byggloven för bostäder ned i augusti

Nyheter

Byggloven för bostäder ned i augusti

INGEN BILD
I Industrifaktas månadsbevakning Marknadstrender och signaler kan man notera en tydlig minskning av byggloven för bostäder under andra halvåret 2007.

Minskningen gäller i första hand flerbostadshus, där antalet bygglov i augusti 2007 mer än halverades jämfört med samma månad 2006. Orsaken är troligen i första hand den tillfälligt kraftiga uppgången av flerbostadshusbyggandet under hösten 2006. Då tidigarelades många projekt för att hinna ta del av investeringsbidrag och stöd innan dessa försvann vid årsskiftet.
För småhus var nedgången av antalet bygglov cirka 5 procent i augusti 2007 jämfört med samma period 2006.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.