• Nyheter
  • Byggloven 2015 - långt ifrån rekordnivån 2007

Nyheter

Byggloven 2015 - långt ifrån rekordnivån 2007

Byggplaner
Antalet beviljade bygglov är en viktig indikation på hur husbyggnadsvolymen kan komma att utvecklas på ett par års sikt.

Det är ett av Industrifaktas analysunderlag i den löpande konjunkturbevakningen. Beviljade bygglov för nybyggnad av bostäder och lokaler för perioden januari-november 2015 var drygt 5 procent fler jämfört med samma period 2014, vilket säger en hel del om nybyggnadsaktiviteten under kommande tvåårsperiod.

Sett i ett tioårsperspektiv var nivån för januari-november 2015 emellertid inte särskilt hög, utan låg i nivå med genomsnittet för åren 2005-2014. 2012 var ett bottenår, då antalet beviljade bygglov under perioden januari-november endast uppgick till hälften av antalet 2015.

År 2007 markerade högsta nivån för antalet beviljade bygglov för nybyggnad av bostäder och lokaler med 30 procent fler beviljade bygglov än 2015.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler & Prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.