• Nyheter
  • Bygglov och byggstatistik visar nedgång i småhusbyggandet 2020

Nyheter

Bygglov och byggstatistik visar nedgång i småhusbyggandet 2020

Nedgång av bygglov och byggstatistik för småhusbyggandet 2020
En jämförelse mellan årets första åtta månader och samma period 2019 visar en nedgång i antalet beviljade bygglov för småhus med drygt 10 procent, enligt NAVET Analytics månadsindikatorer.

Utvecklingen kan jämföras med den senaste statistiken över påbörjade småhus från SCB, som även den visar en 10-procentig minskning. Utvecklingen för båda dessa indikatorer ligger därmed helt i linje med NAVET Analytics prognoser, som visar en nedgång med 10 procent i år följt av en oförändrad volym 2021.

Källa: NAVET Analytics

Bygglov och byggstatistik visar nedgång i småhusbyggandet 2020
Bygglov och byggstatistik visar nedgång i småhusbyggandet 2020
Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.