Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Bygglov och byggstatistik visar nedgång i småhusbyggandet 2020

Nyheter

Bygglov och byggstatistik visar nedgång i småhusbyggandet 2020

Nedgång av bygglov och byggstatistik för småhusbyggandet 2020
En jämförelse mellan årets första åtta månader och samma period 2019 visar en nedgång i antalet beviljade bygglov för småhus med drygt 10 procent, enligt NAVET Analytics månadsindikatorer.

Utvecklingen kan jämföras med den senaste statistiken över påbörjade småhus från SCB, som även den visar en 10-procentig minskning. Utvecklingen för båda dessa indikatorer ligger därmed helt i linje med NAVET Analytics prognoser, som visar en nedgång med 10 procent i år följt av en oförändrad volym 2021.

Källa: NAVET Analytics

Bygglov och byggstatistik visar nedgång i småhusbyggandet 2020
Bygglov och byggstatistik visar nedgång i småhusbyggandet 2020
Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.