Nyheter

Bygglov för lokaler ökar

Bygglov för lokaler ökar
Antalet beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler ökar

Antalet beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler ökade med knappt 3 procent under perioden januari-oktober 2016 jämfört med samma period 2015. Det är en klar ökning jämfört med förändringen under samma period 2014-2015, då antalet bygglov minskade med närmare 12 procent. Enligt Industrifaktas konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, har investeringsvolymen för påbörjade husbyggnadsprojekt inom privata och offentliga lokaler ökat kraftigt under 2016. Den senaste prognosen indikerar emellertid en negativ rekyl för både kontor/handel och offentliga lokaler. Industrins husbyggande kan däremot komma att öka 2017 med 5-10 procent.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler och prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.