Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Byggkatalogen kompletteras med miljöregistreringen BASTA

Nyheter

Byggkatalogen kompletteras med miljöregistreringen BASTA

Byggkatalogen kompletteras med miljöregistreringen BASTA
Svensk Byggtjänst har inlett ett samarbete med BASTA. Samarbetet innebär att uppgift om BASTA-registrering införs i Byggkatalogen.se.

-Detta är något som efterfrågats av våra kunder. Med BASTA-registreringen blir det ännu lättare att få information om byggprodukters miljöegenskaper i Byggkatalogens webbtjänst, säger Jonas Berg, produktchef för Byggkatalogen på Svensk Byggtjänst.

Byggkatalogen är Sveriges mest heltäckande databas om byggvaror. Här finns information om cirka 30 000 aktuella varor från 5 000 leverantörer. I Byggkatalogen kan man på ett mycket effektivt sätt söka och jämföra varor. Byggkatalogens webbtjänst har mellan 70-80 000 unika besökare per månad.

Redan i maj 2009 infördes miljömärkningen Sunda Hus i Byggkatalogens webbtjänst. Sunda Hus är ett miljövärderingssystem för helhetsbedömningar av byggvaror.

BASTA stoppar farliga ämnen

BASTA-registreringen blir ett viktigt komplement. Basta är en förteckning över byggvaror som uppfyller de grundläggande krav beträffande miljö- och hälsofarliga egenskaper. Med hjälp av BASTA, som introducerades under 2005, kan de farligaste ämnena stoppas.

-BASTA har utvecklats i samverkan med aktörer inom hela byggsektorn. Kraven ligger helt i linje med bland annat Kemikalieinspektionens regler, nationella miljömål och gällande europeisk kemikalielagstiftning, säger Lars Jarnhammar, vd för BASTAonline AB. 

Initiativet till BASTA kom från de stora byggföretagen -  Skanska, NCC, JM och PEAB. De ville ha en gemensam definition gällande miljöfarliga ämnen. Mycket jobb lades på att definiera vilka ämnen och egenskaper som är farliga.  

Icke vinstdrivande bolag 

BASTA drivs genom bolaget BASTAonline AB. Det ägs av branschorganisationen Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska miljöinstitutet som ett icke vinstdrivande bolag. 

-BASTA finns nu som  en databas på internet, så att alla kan ta del av kriterierna och information om de produkter som är BASTA-märkta. I dagsläget finns drygt 7000 BASTA-registrerade produkter men antalet växer snabbt, säger Lars Jarnhammar.Det är leverantörerna själva som registrerar sina produkter i BASTA. De har sedan ansvar och bevisbörda för att produkterna följer BASTA:s kriterier. Att systemet bygger på egenkontroll beror på att leverantörerna själva har bäst kännedom om sina egna produkter. 

”Bättre spridning med Byggkatalogen”

 -Genom att inleda ett samarbete med Byggkatalogen sprids BASTA-registreringen effektivt. Byggkatalogen är välkänd och har stor räckvidd, säger Lars Jarnhammar.

 -Vårt samarbete underlättare också för föreskrivare och inköpare att göra sina materialval. I Byggkatalogen kan man på samma ställe få information om byggprodukters miljömässiga samt tekniska egenskaper. 

-Samarbetet med BASTA ligga helt i linje med Byggkatalogens ambition att vara en så komplett källa som möjligt vad gäller byggprodukter på den svenska marknaden. Miljöaspekterna blir allt viktigare vid materialval, och då är det viktigt att via Byggkatalogen snabbt och enkelt funna få information om ledande miljömärkningar som Sunda Hus och BASTA, säger Jonas Berg.

 

 För ytterligare information kontakta Jonas Berg, Svensk Byggtjänst, produktchef Byggkatalogen, 08-457 10 00, jonas.berg@byggtjanst.se eller Lars Jarnhammar, vd BASTAonline AB, 08-598 563 93, lars.jarnhammar@ivl.se Mer information finns även på www.byggtjanst.se och www.bastaonline.se

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.