Nyheter

Byggkatalogen i Almedalen

Byggkatalogen i Almedalen
2015-07-02
I Almedalen var det i år ca 3500 arrangemang och 350 av dem handlade om byggande och infrastruktur. Det gör vår bransch till en av de största aktörerna där, Byggkatalogen var på plats för att se vilka frågor som är aktuella.

När det finns så mycket att välja på, hur syns man i vimlet? Jo man slår sig ihop med andra. I år hade bla Nordbygg, Saint Gobain och Sveriges Byggindustrier skapat Samhällsbyggararenan, där det var seminarier från morgon till kväll. Även Svensk Byggtjänst var en av de som medverkade där. Tillsammans med renoveringscentrum presenterade man den alldeles nya webbplatsen renoveringsinfo.se, där kunskap om renoveringar, material och metoder skall presenteras.

Andra heta ämnen för seminarierna var energieffektivitet, hållbarhet och digitalisering. RISE hade ett seminarium som handlade om detta. Stadsbyggnadsministern medverkade och det pratades om allt från att digitalisera och effektivisera plan- och byggprocessen, till hur man kan mäta energi och annat för att på så sätt få till hållbarare städer. Vikten av att hantera hela livscykelperspektivet för hus och anläggningar påpekades flera gånger.

Naturligtvis handlade många seminarier om bostadsfrågan, om varför det byggs för lite och vad det beror på. Årets vinkel var framförallt att detta är en finansiell fråga. Att bristen på bostäder beror på begränsad rörlighet, för dålig omsättning på bostadsmarknaden och för korta flyttkedjor. Krav på slopad ”flyttskatt”, nya typer av bosparandeformer, begränsad överklagningsrätt vid planärenden var några av de idéer som lyftes fram, hos bl a Veidekke, BoKlok och NCC.

Byggnads och Byggcheferna fortsatte sin kampanj "Stoppa machokulturen i byggbranschen" med ett seminarium om jämställdhet och hur vi ska få fler kvinnor till de tekniska utbildningarna och ut på byggarbetsplatserna. Det är idag bara 0,8 % av Byggnads medlemmar som är tjejer.

Man kan fundera på om Almedalen har blivit för stort, men för vår bransch är det här ett bra sätt att synas och få upp viktiga frågor på bordet. Hoppas att de medverkande politikerna fick med sig många intressanta och nya idéer.

Skriven av Malena Beijer

Mehmet Kaplan
Mehmet Kaplan
Stoppamachokulturen.nu
Stoppamachokulturen.nu

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.