• Nyheter
  • Byggherrar tror på mindre lägenheter

Nyheter

Byggherrar tror på mindre lägenheter

INGEN BILD
Byggherrar tror att lägenheter som byggs de närmsta åren kommer att vara mindre och mer välutnyttjade, visar intervjuer av Industrifakta.

Industrifakta har genomfört djupintervjuer med de största byggherrarna om framtida bostadsbyggande och sammanställt deras syn på vilka förändringar som kan bli tydliga när det gäller nybyggnad av flerbostadshus de närmaste 3-4 åren. En framträdande åsikt är att i stort sett samtliga byggherrar anser att lägenhetsytorna troligen kommer att bli mindre, mer kompakta och välutnyttjade.

Hyresnivåer styr
En orsak till denna trend är troligen det ökade behovet av mindre lägenheter med rimliga hyror för de yngsta och äldsta hushållen. En annan orsak till utvecklingen är förmodligen den ökade fokuseringen på energikostnader i boendet. Av intervjuerna att döma går det inte att se någon generell trend som visar höjning eller sänkning av den allmänna standarden.

Standardisering sänker kostnaden
Många påtalar behovet av en standardisering för att få ner byggkostnaden. Samtidigt verkar det finnas ett behov av att, från en låg grundstandard, individanpassa bostaden med möjligheter till tillval. Enligt en aktuell studie av Industrifakta verkar det också finnas ett visst intresse hos hushåll att själv ansvara för inköp av vitvaror med mera, om detta minskar boendekostnaden.

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.