• Nyheter
  • Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr
Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

I’m green™ Polyeten används sedan tidigare bland annat i förpackningsbranschen och kategoriseras idag som hög densitet polyeten (HDPE) och linjär låg densitet polyeten (LLDPE). Materialet är återvinningsbart och verkar mångsidigt i sin kvalitet, genom att välja in det som ett nytt byggnadsmaterial ses T-Tät Standard BIO som ett gott exempel på att byggbranschen kan och behöver ställa om till mer hållbara alternativ.

Det är företaget Braskem som står för utveckligen av I’m green™ Polyeten. Materialet framställs av den förnybara råvaran sockerrör som under sin tillväxt fångar upp CO² i atmosfären och binder koldioxid. Till skillnad mot konventionell polyeten, framställd av fossila råvaror som olja eller naturgas, bidrar alltså I’m green™ Polyeten till att minska utsläppen av växthusgaser.

En utmaning i framtagandet av en ny produkt är att säkerställa samma fysiska kvalitet och andra krav som i befintliga produkter och material. T-Tät Standard BIO, som består av 90% fossilfritt material, har därför genomgått grundliga kontroller. Utvärderingen av produkten visar att den uppfyller samma egenskaper likt byggfolien T-Tät Standard som funnits i sortimentet sedan tidigare.

T-Emballage Bygg meddelar också att leverantörerna av råvaran uppfyller gällande grundregler för hållbar utveckling så som respekt för biologisk mångfald och god miljöpolicy. Kraven står i stark kontrast till icke hållbar råvaruproduktion av sockerrör samt påföljande skövling av regnskog.

T-Tät Standard BIO används som luft- och ångspärr i isolerade byggnaders ytterväggar, tak och golv. Den ger en konstruktion som blir lufttät och fuktskyddad och minskad energiförlust i uppvärmda utrymmen. Levereras på rulle i bredd 2700 mm  och längd 25 m.


Skriven av Jenny Öhlund

T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten

Nyheter

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Naturnära panelsystem av halm

2023-03-09
Väggelement

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Behovet av hållbara lösningar och återbruk ökar i byggbranschen. Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en varaktig och innovativ lösning genom att mala ner restavfall från rivningsfastigheter och använder det som ballast i sin terrazzoproduktion, med andra ord cirkulär terrazzo.

MycoMines reningsverk MycoCube tar hjälp av svampar

Svampar som portabla reningsverk

Stingbolaget MycoMine utvecklar MycoCube - portabla reningsverk som med hjälp av svampar bryter ner kolvätebaserat bränslespill, som olja och diesel, och återvinner det till vatten och biomassa. Svampreningsverken kan användas för att behandla förorenat mark-, yt-, sjö- och havsvatten i bland annat raffinaderier, gruvor och industrimarker. Biomassan kan sedan användas i produktionen av pellets eller biobränsle.