Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr
Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

I’m green™ Polyeten används sedan tidigare bland annat i förpackningsbranschen och kategoriseras idag som hög densitet polyeten (HDPE) och linjär låg densitet polyeten (LLDPE). Materialet är återvinningsbart och verkar mångsidigt i sin kvalitet, genom att välja in det som ett nytt byggnadsmaterial ses T-Tät Standard BIO som ett gott exempel på att byggbranschen kan och behöver ställa om till mer hållbara alternativ.

Det är företaget Braskem som står för utveckligen av I’m green™ Polyeten. Materialet framställs av den förnybara råvaran sockerrör som under sin tillväxt fångar upp CO² i atmosfären och binder koldioxid. Till skillnad mot konventionell polyeten, framställd av fossila råvaror som olja eller naturgas, bidrar alltså I’m green™ Polyeten till att minska utsläppen av växthusgaser.

En utmaning i framtagandet av en ny produkt är att säkerställa samma fysiska kvalitet och andra krav som i befintliga produkter och material. T-Tät Standard BIO, som består av 90% fossilfritt material, har därför genomgått grundliga kontroller. Utvärderingen av produkten visar att den uppfyller samma egenskaper likt byggfolien T-Tät Standard som funnits i sortimentet sedan tidigare.

T-Emballage Bygg meddelar också att leverantörerna av råvaran uppfyller gällande grundregler för hållbar utveckling så som respekt för biologisk mångfald och god miljöpolicy. Kraven står i stark kontrast till icke hållbar råvaruproduktion av sockerrör samt påföljande skövling av regnskog.

T-Tät Standard BIO används som luft- och ångspärr i isolerade byggnaders ytterväggar, tak och golv. Den ger en konstruktion som blir lufttät och fuktskyddad och minskad energiförlust i uppvärmda utrymmen. Levereras på rulle i bredd 2700 mm  och längd 25 m.


Skriven av Jenny Öhlund

T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten
T-Tät Standard BIO av I'm green™ Polyeten

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.