• Nyheter
  • Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

Nyheter

Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

Byggandet av privata lokaler faller tillbaka
En färsk analys från Industrifakta visar att husbyggandet inom privata lokaler, det vill säga ny- och ombyggnad inom industri, handel och privata tjänster utvecklas svagt i år.

Trots bra fart i industrin med ett högt kapacitetsutnyttjande tillsammans med ett gott stämningsläge i tjänstesektorn, indikerar årstakten för bygginvesteringarna en nolltillväxt i år.

Enligt Industrifakta visar signalerna från bygglovsstatistiken en svalare byggmarknad framöver. Dels inverkar en inbromsande ekonomisk tillväxt negativt på efterfrågan av nyproducerade lokaler, dels påverkar den svaga tillväxten i den fysiska detaljhandeln intresset för nyinvesteringar.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.