Nyheter

Busskur med luftrenare

Busskur med luftrenare
Team Tejbrant har tillsammans med Camfil tagit fram en luftrenare till busskurer.

I en del städer i Sverige så har vi problem med luftkvaliteten i vissa områden. Våra mest uppenbara problem med luftkvaliteten är att halterna av stora partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, är för höga för att negativa effekter på hälsan ska kunna undvikas. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent till år 2030. Under 2018 ökade dock utsläppen enligt statistik från Trafikverket.

 Team Tejbrant har därför tillsammans med Camfil tagit fram en busskur med inbyggd luftrenare. Med hjälp av fläktar, filter och övertryck blir luften upp till betydligt renare inne i skyddet än utanför. Förorenad luft sugs in i taket på Clean Shelter-kuren genom för-filter i varje gavel för att renas ytterligare genom Camfils senaste luftrenare. Den renade luften blåser sedan in i skyddet genom öppningar i undertaket. För att skyddet ska vara tryggt att vistas i är det istället för fysiska dörrar öppningar med luftridå som spärr mot luften utanför. Luftrenarna arbetar med en låg ljudnivå och väntande passagerare kommer inte att uppleva något nämnvärt luftdrag. För den som väntar på bussen på en trafikerad gata kan luftreningen i busskuren göra skillnad.

Luftrening: Max 1200m3/h per Clean Shelter.
Effektförbrukning: Max 250W
Uppskattad livslängd förfilter: ca 6 månader.
Uppskattad livslängd HEPA filter H13: ca 2 år.

Skriven av Harald Holm

Busskur med luftrenare
Busskur med luftrenare
Camfil luftrenare
Camfil luftrenare
Luftridå
Luftridå

Nyheter

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.