För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Busskur med luftrenare

Busskur med luftrenare
Team Tejbrant har tillsammans med Camfil tagit fram en luftrenare till busskurer.

I en del städer i Sverige så har vi problem med luftkvaliteten i vissa områden. Våra mest uppenbara problem med luftkvaliteten är att halterna av stora partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, är för höga för att negativa effekter på hälsan ska kunna undvikas. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent till år 2030. Under 2018 ökade dock utsläppen enligt statistik från Trafikverket.

 Team Tejbrant har därför tillsammans med Camfil tagit fram en busskur med inbyggd luftrenare. Med hjälp av fläktar, filter och övertryck blir luften upp till betydligt renare inne i skyddet än utanför. Förorenad luft sugs in i taket på Clean Shelter-kuren genom för-filter i varje gavel för att renas ytterligare genom Camfils senaste luftrenare. Den renade luften blåser sedan in i skyddet genom öppningar i undertaket. För att skyddet ska vara tryggt att vistas i är det istället för fysiska dörrar öppningar med luftridå som spärr mot luften utanför. Luftrenarna arbetar med en låg ljudnivå och väntande passagerare kommer inte att uppleva något nämnvärt luftdrag. För den som väntar på bussen på en trafikerad gata kan luftreningen i busskuren göra skillnad.

Luftrening: Max 1200m3/h per Clean Shelter.
Effektförbrukning: Max 250W
Uppskattad livslängd förfilter: ca 6 månader.
Uppskattad livslängd HEPA filter H13: ca 2 år.

Skriven av Harald Holm

Busskur med luftrenare
Busskur med luftrenare
Camfil luftrenare
Camfil luftrenare
Luftridå
Luftridå

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.