Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Building the future in wood

Building the future in wood
På IWB Weeks tredje och sista dag ägnades förmiddagen åt temat Building the future in Wood, om möjligheterna med att bygga fler och högre hus av trä.

Under 120 år har det i Sverige inte varit tillåtet att bygga träbyggnader högre än två våningar men sedan 1994 är detta numera tillåtet. Trä, som är ett hållbart och förnybart material har många fördelar och så länge man bygger kontrollerat går det också att kringgå de svagheter som finns och bygga hus av trä med fler våningar än tidigare. Bilden till höger visar en skyskrapa på 34 våningar av trä på Västerbroplan, arkitektursamarbetets Berg | C.F. Möller Architects/DinellJohansson vinnande bidrag i en arkitekturtävling anordnad av HSB Stockholm.

Förmiddagen inleddes av Anders Josephsson från Träbyggnadskansliet som konstaterar att det utifrån dagens låga nivåer av nybyggnation i kombination med den kraftigt ökade befolkningen behövs ett stort antal nya bostäder de kommande åren. För att klara detta måste man bygga mer med trä samtidigt som vi, för att uppnå miljömålen och minska klimatpåverkan, behöver bygga hållbart utan fossila material. Träprodukter och -byggnader binder under sin livsstid koldioxid och i Sverige finns en reglering av skogsavverkningen som gör att avverkningen idag är mindre än tillväxten, som dessutom ökar i andel för varje år. Anders Josephsson menade också på att för att uppnå volymerna behöver mer byggas off-site.

Joakim Norén från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut berättade om hur trä kan göra bostäder säkra, ljudtäta och uppfylla andra krav som vi ställer på byggnaderna.

Allt som tillverkas av fossila material kan också tillverkas av träbaserade material, konstaterar Mathieu Robert från StoraEnso i Frankrike och presenterar deras väggelement av CLT (Cross Laminated Timber), korslaminerat trä, ett material som redan finns på marknaden men har många möjligheter att växa. Han berättade också att LVL, Laminated Veneer Lumber som är stort i andra länder nu också är på ingång i Sverige. Båda dessa material är hållbara och förnybara, de har goda ljudegenskaper, är snabba att montera och lätta att anpassa i efterhand vid en renovering eller ombyggnation. 

Johan Åhlén från Moelven Töreboda pratade bland annat om hur man möter de utmaningar som finns för ett ökat träbyggande och tog upp frågor såsom akustik och fukt men framförallt vanemönster inom branschen. Hur möter man gamla fördomar och vanor när det kommer till materialval?

Förmiddagen avslutades med Mikael Lindström från Innventia med rubriken TreeD print your house. En spännande vision om hur man i framtiden skulle kunna 3D-printa byggnader av träbaserat material, idag är detta på en experimentell nivå men kanske är möjligt i framtiden. Vissa exempel på betongbyggnader som 3D-printats med hjälp av robotar finns idag så varför inte träbaserat material i morgon?

IWB Week är en mässa med 170 utställare och konferens om nya träbaserade produkter och bränslen som hölls på Stockholmsmässan den 24-26 maj. Den är tänkt att skapa en mötesplats för skogsindustrin och visa upp de möjligheter som industrin kan erbjuda för att möta samhällets förväntningar på hållbarhet. Nästa IWB Week kommer hållas i Helsingfors 2018.

Skriven av Anna Göth

Västerbroplan, 34 våningar av trä. Berg | C.F. Möller Architects/DinellJohansson
Västerbroplan, 34 våningar av trä. Berg | C.F. Möller Architects/DinellJohansson
Building the future in wood
Building the future in wood

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.