Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Building Sustainability SGBC16

SGBC16 Building Sustainability
Nordens största konferens för hållbart samhällsbyggande, Building Sustainability SGBC16, arrangerades av Sweden Green Building Council och Stockholms stad den 18-19 oktober på Stockholm Waterfront Congress Centre. Det är en mötesplats för de experter och beslutsfattare som arbetar med stadsplanering och byggnation av hållbara städer, kontor och boende.

SGBC är en årligt återkommande konferens, och årets konferens tog upp hur den byggda miljön aktivt kan bidra till en hållbar livsstil och ett mer stabilt klimat. Konferensen och den tillhörande utställningen besöktes av över 700 personer som arbetar med hållbarhet inom fastighetsutveckling, arkitektur, byggande och stadsplanering och cirka 70 talare var inbjudna.

Först ut på scenen var miljöminister Karolina skog, som pratade om vikten av samarbete mellan politiker och näringsliv. Hon påpekade också att vårt miljömål skall vara att Sverige blir en fossilfri välfärdsnation.

Tre arkitekter visade upp sina projekt som alla fokuserar på låg miljöpåverkan, energieffektivitet och social hållbarhet. Projekten är ganska olika, men visar att det finns en vilja och kunskap att nå långtgående miljömål.

Staffan Lorentz, projektledare, berättade om Norra Djurgårdsstaden, ett stort stadsutvecklingsområde i Stockholm med höga miljökrav genom hela processen. Här är det inte bara bostäder, utan även den offentliga miljön och omkringliggande infrastruktur som varit i fokus.

Rickard Stark, arkitekt på Okidoki arkitekter, visade upp Vallastaden i Linköping. Där har man jobbat med att skapa en blandstad. Inte bara med olika sorters hus, utan även uppbrutna kvarter där bostäder med olika upplåtelseformer samsats, för att skapa mångfald och social hållbarhet.

Karin Kjellson, arkitekt, Kod arkitekter, redovisade det arbete som gjorts i projektet 500k. Här har man tittat på möjligheter att utveckla småhusområden, så att fler ska kunna bo där. 70 % av Sveriges bostadsyta är småhus, och antalet en- och tvåpersonershushåll har ökat här, därför finns det en miljöutmaning att öka nyttjandegraden av denna yta.

Konferensen innehöll även en rad specialsessioner där det senaste inom grön certifiering, byggmaterial, innemiljö och hälsa, renovering och energieffektivitet, urban utveckling och ny smart teknik för miljöanpassning av städer, togs upp och debatterades.

En av sessionerna handlade om det pågående arbetet med Miljöbyggnad 3.0. Där avhandlades bl a de två nya skeden som skall bedömas för att man skall kunna certifiera sin byggnad, byggskedet och förvaltningsskedet. Vi fick även en snabbkurs i hur man ser på livscykelanalysen (LCA) och hur den kommer att kunna användas som struktur för indata till Miljöbyggnad 3.0.

Skriven av Malena Beijer

SGBC16 Building Sustainability
SGBC16 Building Sustainability
Miljöminister Karolina Skog
Miljöminister Karolina Skog
Livscykelanalys, översikt
Livscykelanalys, översikt

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.