Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Brytare för torkskåp spar el

Brytare för torkskåp spar el
2008-10-23
Torkskåp körs ofta längre tid än det tar att torka plaggen. Med brytaren Dryswitch, som känner av när tvätten är torr, kan elanvändningen minskas rejält.

        
 

Dryswitch är en brytare för torkskåp som stänger av när tvätten är torr. Därmed ska drifttiden och elanvändningen minskas.

 

Efter önskemål och samverkan av fastighetsägare och Energimyndigheten har brytaren Dryswitch tagits fram av Hidja AB i Karlstad. Anledningen är att torkskåp ofta körs betydligt längre tid än vad som behövs för att torka plaggen. Detta ska kunna avhjälpas med brytaren Dryswitch som är konstruerad för att avgöra när torkningen är klar och då stänga av skåpet. Därmed ska torktiden och elanvändningen kunna minskas.
Brytaren är främst framtagen med tanke på torkskåp för tvättstugor i flerbostadshus och förskolor.


Programmerad för optimal torktid
Brytaren är konstruerad för 1-fas torkskåp med termostat och den sätts in mellan vägguttaget och torkskåpets stickpropp. När den monterats sker styrning genom att brytaren registrerar termostatens till- och frånslag. Vid fuktig tvätt går den mesta energin till att torka tvätten och inga övertemperaturer uppstår. Vid torrare tvätt, däremot, behöver termostaten slå till och från för att undvika överhettning. Genom det program som finns i brytarens processor kan antalet inkopplingar av värmepaketet kontrolleras för att bestämma drifttiden.
– Brytaren är programmerad med en grundtid som tillsammans med ett beräknat antal torkningscykler avgör när det är dags att stänga av torkskåpet. Detta är något som testats fram och sedan utvärderats för att nå en optimal torktid, förklarar Hans Andersson.

Halverar drifttiden
Företaget redovisar beräkningar och tester som visar på en genomsnittlig besparing på 2 drifttimmar per torkning. Förutsättningen är vid användande av ett 1 500 watts torkskåp, 4 timmars tidsinställning och 2-3 kilo fuktiga plagg.

Bakgrunden
Bakgrunden till brytaren Dryswitch är att Energimyndigheten gav Högkolan i Gävle uppdraget att genomföra en förstudie för att ta reda på hur omfattande övertorkning i torkskåp är. Studiens syfte var att undersöka sparpotentialen med fuktstyrning av torkskåpen. Fältmätningar gjordes och man konstaterade att nästan halva elanvändningen hos de undersökta torkskåpen användes till att värma redan torr tvätt. Omräknat till årsanvändning motsvarar detta cirka 3 500 kilowattimmar per år och torkskåp.

 

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.