Nyheter

Brytare för torkskåp spar el

Brytare för torkskåp spar el
2008-10-23
Torkskåp körs ofta längre tid än det tar att torka plaggen. Med brytaren Dryswitch, som känner av när tvätten är torr, kan elanvändningen minskas rejält.

        
 

Dryswitch är en brytare för torkskåp som stänger av när tvätten är torr. Därmed ska drifttiden och elanvändningen minskas.

 

Efter önskemål och samverkan av fastighetsägare och Energimyndigheten har brytaren Dryswitch tagits fram av Hidja AB i Karlstad. Anledningen är att torkskåp ofta körs betydligt längre tid än vad som behövs för att torka plaggen. Detta ska kunna avhjälpas med brytaren Dryswitch som är konstruerad för att avgöra när torkningen är klar och då stänga av skåpet. Därmed ska torktiden och elanvändningen kunna minskas.
Brytaren är främst framtagen med tanke på torkskåp för tvättstugor i flerbostadshus och förskolor.


Programmerad för optimal torktid
Brytaren är konstruerad för 1-fas torkskåp med termostat och den sätts in mellan vägguttaget och torkskåpets stickpropp. När den monterats sker styrning genom att brytaren registrerar termostatens till- och frånslag. Vid fuktig tvätt går den mesta energin till att torka tvätten och inga övertemperaturer uppstår. Vid torrare tvätt, däremot, behöver termostaten slå till och från för att undvika överhettning. Genom det program som finns i brytarens processor kan antalet inkopplingar av värmepaketet kontrolleras för att bestämma drifttiden.
– Brytaren är programmerad med en grundtid som tillsammans med ett beräknat antal torkningscykler avgör när det är dags att stänga av torkskåpet. Detta är något som testats fram och sedan utvärderats för att nå en optimal torktid, förklarar Hans Andersson.

Halverar drifttiden
Företaget redovisar beräkningar och tester som visar på en genomsnittlig besparing på 2 drifttimmar per torkning. Förutsättningen är vid användande av ett 1 500 watts torkskåp, 4 timmars tidsinställning och 2-3 kilo fuktiga plagg.

Bakgrunden
Bakgrunden till brytaren Dryswitch är att Energimyndigheten gav Högkolan i Gävle uppdraget att genomföra en förstudie för att ta reda på hur omfattande övertorkning i torkskåp är. Studiens syfte var att undersöka sparpotentialen med fuktstyrning av torkskåpen. Fältmätningar gjordes och man konstaterade att nästan halva elanvändningen hos de undersökta torkskåpen användes till att värma redan torr tvätt. Omräknat till årsanvändning motsvarar detta cirka 3 500 kilowattimmar per år och torkskåp.

 

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.