Nyheter

Brytare för torkskåp spar el

Brytare för torkskåp spar el
2008-10-23
Torkskåp körs ofta längre tid än det tar att torka plaggen. Med brytaren Dryswitch, som känner av när tvätten är torr, kan elanvändningen minskas rejält.

        
 

Dryswitch är en brytare för torkskåp som stänger av när tvätten är torr. Därmed ska drifttiden och elanvändningen minskas.

 

Efter önskemål och samverkan av fastighetsägare och Energimyndigheten har brytaren Dryswitch tagits fram av Hidja AB i Karlstad. Anledningen är att torkskåp ofta körs betydligt längre tid än vad som behövs för att torka plaggen. Detta ska kunna avhjälpas med brytaren Dryswitch som är konstruerad för att avgöra när torkningen är klar och då stänga av skåpet. Därmed ska torktiden och elanvändningen kunna minskas.
Brytaren är främst framtagen med tanke på torkskåp för tvättstugor i flerbostadshus och förskolor.


Programmerad för optimal torktid
Brytaren är konstruerad för 1-fas torkskåp med termostat och den sätts in mellan vägguttaget och torkskåpets stickpropp. När den monterats sker styrning genom att brytaren registrerar termostatens till- och frånslag. Vid fuktig tvätt går den mesta energin till att torka tvätten och inga övertemperaturer uppstår. Vid torrare tvätt, däremot, behöver termostaten slå till och från för att undvika överhettning. Genom det program som finns i brytarens processor kan antalet inkopplingar av värmepaketet kontrolleras för att bestämma drifttiden.
– Brytaren är programmerad med en grundtid som tillsammans med ett beräknat antal torkningscykler avgör när det är dags att stänga av torkskåpet. Detta är något som testats fram och sedan utvärderats för att nå en optimal torktid, förklarar Hans Andersson.

Halverar drifttiden
Företaget redovisar beräkningar och tester som visar på en genomsnittlig besparing på 2 drifttimmar per torkning. Förutsättningen är vid användande av ett 1 500 watts torkskåp, 4 timmars tidsinställning och 2-3 kilo fuktiga plagg.

Bakgrunden
Bakgrunden till brytaren Dryswitch är att Energimyndigheten gav Högkolan i Gävle uppdraget att genomföra en förstudie för att ta reda på hur omfattande övertorkning i torkskåp är. Studiens syfte var att undersöka sparpotentialen med fuktstyrning av torkskåpen. Fältmätningar gjordes och man konstaterade att nästan halva elanvändningen hos de undersökta torkskåpen användes till att värma redan torr tvätt. Omräknat till årsanvändning motsvarar detta cirka 3 500 kilowattimmar per år och torkskåp.

 

Nyheter

Trevlig sommar!

2020-06-23
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Spiksystem för gipsskivor

2020-06-23
Spikar

Nail It Indoor är ett nytt monteringssystem för innerväggar av gips som ersätter skruvningen med spik och ger en ergonomisk och snabb montering.

Takpanna med integrerade solceller

Takpanna med integrerade solceller

I början på juni introducerade S:t Eriks den nya solcellspannan Solvej. Takpannan har integrerade solceller som ger upp till 160 W per kvadratmeter och kan användas för såväl villor och kedjehus som flerbostadshus.