Nyheter

Brunnsmanschett på rulle

Brunnsmanschett på rulle
Maxit lanserar Z-line Brunnsmanschett DBR, en brunnsmanschett på rulle, som är speciellt framtagen för golvrännor.

 
 

Z-line Brunnsmanschett DBR för golvrännor.

 

Z-line Brunnsmanschett DBR är avsedd för anslutning av Z-line Foil tätskikt mot rektangulära golvbrunnar i våtrum. Konstruktionen är endast lämpad för brunnar placerade minst 200 millimeter från vägg i samtliga riktningar. Och själva brunnen får vara maximalt 150 millimeter bred. Brunnsmanschetten ska skäras så att den är minst 150 millimeter längre än brunnens längd.

 

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.