Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

BREEAM-SE 2017

Kontorsbyggnaden Kineum i Göteborg byggs med BREEAM-SE 2017. Illustration: Platzer Fastigheter
Nu i november släpps den nya versionen av miljöcertifieringen BREEAM-SE av Sweden Green Building Council.

BREEAM-SE 2017 ersätter nu den tidigare versionen BREEAM-SE 2013, som var den första svenska versionen av den brittiska certifieringen. BREEAM är den mest spridda miljöcertifieringen i Europa och har funnits sen 1990. BREEAM-SE är en svensk version, utarbetad efter svenska förhållanden. Med den nya versionen går det att certifiera fler byggnader än tidigare, så som förskolor, skolor och bostäder. En förhoppning är att den nya versionen i högre grad ska stödja hållbart byggande. Manualen tar upp nya frågeställningar kring klimatförändringar, materialeffektivitet, tillgänglighet, flexibilitet samt tillgång till utemiljöer.

BREEAM bygger på ett poängsystem där man får poäng inom ett antal områden som är viktiga för miljön ur ett antal aspekter. Viktningen mellan de olika ämnesområdena i manualen har justerats i den nya versionen, plus att minimikraven har höjts. De tidigare nämnda nya områdena har tillförts. Strukturen har också ändrats för att bättre passa byggprocessen. En nyhet är också att man kan söka egna innovationspoäng. Möjlighet finns att certifiera sig på flera olika nivåer; PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och OUTSTANDING. Förutom att certifieringen är bra för miljön så är det en god ekonomisk investering, då certifierade byggnader värderas högre. En fördel är också att BREEAM-bedömda byggnader kan också jämföras med andra bedömda byggnader i Europa.

Den 16 november öppnar registreringen mot BREEAM 2017. En månad senare kommer den svenskspråkiga manualen. Då stängs också möjligheten att registrera sig mot BREEAM 2013. Projekt registreras i ett online-verktyg som heter Building Green Online (BGO). Ett av de första projekten som kommer använda den nya manualen är NCC:s och Platzers nya byggnad Kineum i Gårda i Göteborg. Byggnaden blir knappt 30 våningar hög, med 30 000 kvadratmeter yta.

Läs mer om BREEAM-SE 2017 på Sweden Green Building Councils webbplats.

Skriven av Harald Holm

BREEAM-SE 2017
BREEAM-SE 2017

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.