• Nyheter
  • Brandklassad skjutlucka visades på BAU

Nyheter

Brandklassad skjutlucka visades på BAU

Brandklassad skjutlucka visades på BAU
Svalson lanserade på BAU 2015 sin nya brandklassade skjutlucka i aluminium, Fireslide EI30. Företaget som är känt för sina eldrivna luckor och glasavskärmningar har nu tillsammans med Pilkington Floatglas AB tagit fram en brandklassad eldriven skjutlucka.

Fireslide EI30 är en eldriven skjutlucka i aluminium som är testad och typgodkänd för brandteknisk klass EI 30. Den finns i både horisontalgående och vertikalgående utförande och man använder brandskyddsglaset Pilkington Pyrostop® 18 mm. Den går att integrera i en vägg, utan glas i den fasta delen.

Luckan är testad enligt EN 1634-1 och är förberedd för CE-märkning enligt den kommande standarden EN 16034. Produkten är unik i sitt slag i Europa och är patentsökt. Den är även utrustad med ett styrsystem med larmanslutning, som automatiskt stänger luckan när larmet går.

Skriven av Malena Beijer Mörck.

Brandklassad skjutlucka visades på BAU
Brandklassad skjutlucka visades på BAU

Nyheter

Bländningsfri belysning

Greenled har nyligen lanserat ett sortiment av inomhusarmaturer, Phi Vision, Phi Linear och Phi Modul, utrustade med mikroprismor som ger en jämn belysning med låga bländningsvärden, även i längsgående riktning.

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.