Nyheter

Brandisolering av stålstomme

Glasroc F FireCase
2013-01-22
Gyproc erbjuder ett effektivt system för inklädnad och passivt brandskydd av bärande stålstomme utan monteringsprofiler.

Glasroc F FireCase används för brandisolering av de flesta typer av stålbalkar och -pelare i 30, 60, 90 eller 120 minuter. Skivorna kan enkelt skruvas eller häftas samman med klammer utan att använda stålprofiler.

Principen för brandskyddet med är att gipsskivan innehåller kristallbundet vatten som under värmepåverkan – brand – frigörs och avgår som vattenånga. Denna process medför att temperaturen på den oexponerade sidan av Glasrocskivan är relativt låg

Inklädnadens tjocklek minimeras genom att skivor finns i tjockleksintervall om 5 mm mellan 15-25 mm. Genom montering utan luftspalt till stålstommen ger skivorna dessutom ett effektivare brandskydd än gipsskivor monterade på 25 mm breda plåtprofiler.

Montering:
Monteringen görs med speciellt framtagna skruvar alternativt med stålklamrar för ett snabbt montage. Inklädnad med Glasroc F FireCase erbjuder en slät och stöttålig yta, som i vissa miljöer kan lämnas utan ytbehandling.

Krav på brandskydd, typ av konstruktionsstål och dimension är som regel bestämt på förhand. Utifrån dessa parametrar kan erforderliga skivtjocklekar för att klara en given brandklass med Glasroc F FireCase avläsas i tabeller och diagram i kapitel 3.8.1 i Gyproc Handbok. Systemet är testat och godkänt för brandskydd upp till 120 minuter.

Nyheter

Kantelement i platta paket

2022-09-28
Grundelement

Finja Betong lanserar L-element FLEX, ett L-format kantelement i två delar som levereras i platta paket till arbetsplatsen och monteras ihop på plats med not och spont-funktion. Konstruktionen med lös botten och rygg gör att de kan levereras omonterade i förpackningar som tar hälften så stor plats. Detta medför ökad samlastning vilket i sin tur ger en enklare lasthantering, färre transporter med minskade utsläpp och fraktkostnader som följd.

Betongfritt för väggar under mark

2022-09-26
Väggelement

Koljern Nordic AB har utvecklat prefabricerade element för konstruktion under mark. Systemet bygger på stål och Foamglas® med särskilda egenskaper som skyddar mot fukt, skadedjur och är brandsäkert. Det håller dessutom lägre klimatavtryck än traditionell betong och kan återanvändas och återvinnas.

Braskaminen för den digitala eran

2022-09-23
Braskaminer

Contura Connect 556 är en innovativ braskamin som reglerar lufttillförseln via en app som ger full kontroll över olika funktioner och meddelar till exempel när det är dags att lägga in mer ved. Kaminen bidrar till eldning på ett så gynnsamt sätt som möjligt för både hem och miljö.

The Box underlättar tapetseringen

The Box underlättar tapetseringen

The Box är en ny typ av låda för tapetrullar som tagits fram för att underlättar arbetet med tapetsering genom att hålla tapetrullen på plats och skydda den från yttre åverkan. Utformningen av lådan förhindrar att tapeten rullar upp på väggen, även då rullen nått sitt slut.

Uppkopplad radiatortermostat kan sänka elräkningen

Schneider Electric utökar sitt smarta hemsystem Wiser med en uppkopplad radiatortermostat för vattenburna element. Via Wiser by SE-appen kan man schemalägga sin uppvärmning samt styra värmen rum för rum och därigenom effektivisera energiförbrukningen i hemmet med upp till 19 procent.

Badrumsprodukter av sand

Badrumsprodukter av sand

Det tyska företaget Sandhelden har i samarbete med olika designers tagit fram produkter för badrum, producerade av kvartssand i 3D-printer. Produkterna är karaktäristiskt utformade med referenser till bland annat naturen, rymden och mytologin med avsikt att hamna i blickfånget.

Sila Dammkåpa leder dammet in i luftrenaren

Leder dammet in i luftrenaren

Sila AB designar, tillverkar och säljer luftrenare för bygg- och saneringsbranschen och har nu skapat Dammkåpa, ett tillbehör som på ett enkelt sätt leder dammet vid mixning av torrbruk in i luftrenaren och förhindrar onödig dammspridning på byggarbetsplatsen.