Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Brandisolering av stålstomme

Glasroc F FireCase
Gyproc erbjuder ett effektivt system för inklädnad och passivt brandskydd av bärande stålstomme utan monteringsprofiler.

Glasroc F FireCase används för brandisolering av de flesta typer av stålbalkar och -pelare i 30, 60, 90 eller 120 minuter. Skivorna kan enkelt skruvas eller häftas samman med klammer utan att använda stålprofiler.

Principen för brandskyddet med är att gipsskivan innehåller kristallbundet vatten som under värmepåverkan – brand – frigörs och avgår som vattenånga. Denna process medför att temperaturen på den oexponerade sidan av Glasrocskivan är relativt låg

Inklädnadens tjocklek minimeras genom att skivor finns i tjockleksintervall om 5 mm mellan 15-25 mm. Genom montering utan luftspalt till stålstommen ger skivorna dessutom ett effektivare brandskydd än gipsskivor monterade på 25 mm breda plåtprofiler.

Montering:
Monteringen görs med speciellt framtagna skruvar alternativt med stålklamrar för ett snabbt montage. Inklädnad med Glasroc F FireCase erbjuder en slät och stöttålig yta, som i vissa miljöer kan lämnas utan ytbehandling.

Krav på brandskydd, typ av konstruktionsstål och dimension är som regel bestämt på förhand. Utifrån dessa parametrar kan erforderliga skivtjocklekar för att klara en given brandklass med Glasroc F FireCase avläsas i tabeller och diagram i kapitel 3.8.1 i Gyproc Handbok. Systemet är testat och godkänt för brandskydd upp till 120 minuter.

Nyheter

Den första svetshjälmen med välvt glas

För att tillgodose både sikt och komfort och samtidigt bibehålla vikten av precisionsarbete har 3M™ utvecklat Speedglas™ svetshjälm G5-02 med det största ADF-synfältet någonsin på marknaden. Hjälmen är tillverkad med Curved Glass-teknik som på ett naturligt sätt följer huvudets form och gynnar det perifera synfältet.

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.