• Nyheter
  • Brandinklädnad av balkar och pelare

Nyheter

Brandinklädnad av balkar och pelare

Aestuver
Aestuver är en lätthanterlig brandskyddsskiva i cement som klarar kraven i alla typer av utrymmen, säväl inne som ute.

Aestuver är en skiva från Fermacell som från årsskiftet säljs och ingår i Cembrits sortiment. Skivan är tillverkad av sand, cement, glasskumsgranulat och glasfiber. Det faktum att glasskumsgranulatet innehåller mycket luft bidrar till skivans låga vikt och gör den robusta skivan lätthanterlig. Det vanligaste användningsområdet för skivan är inklädnad av stålbalkar och pelare. Skivan är armerad med glasfiber som ger den en hög hållfasthet samt att det håller ihop skivan effektivt vid brand.

Då skivan är resistent mot frost, väder och vind kan den användas både ute och inne. Skivan betraktas som obrännbar, brandklass A1, enligt EN 13501-1. Brandtester finns för en mängd konstruktioner: R30–R240. Aestuver har en tryckstyrka på ca 9 N/mm2. Skivan kan även putsas med H2O lättbruk.

Aestuver har formatet 1200 x 2600 mm och finns i tjocklekar från 15 till 60 mm. Vikten varierar mellan 12 och 41 kg/m2. För att bedöma vilken tjocklek man ska använda behöver man bland annat veta hur många minuter stålprofilen ska brandskyddas och från hur många håll stålprofilen exponeras för brand. Inga montageprofiler krävs då skivorna skjuts ihop som en låda med hjälp av en klammerpistol.

Skriven av Harald Holm

Effektivt brandskydd
Effektivt brandskydd
 1) Aestuver-skiva. 2) Spikkloss. 3-4) Skjutklammer
1) Aestuver-skiva. 2) Spikkloss. 3-4) Skjutklammer

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.