• Nyheter
  • Branddosor förenklar installationen

Nyheter

Branddosor förenklar installationen

Branddosor förenklar installationen
2010-11-30
Ett brandhämmande material ska ge brandsäkra apparat- och kopplingsdosor för montering i tak och väggar. Samtidigt kan installationsarbetet förenklas.

 
                 
 

Elkos branddosa innehåller ett brandhämmande material som expanderar vid temperaturer över 120 grader. Vid en eventuell brand fyller materialet upp hela dosan och förseglar hålet.

  
 

 

 

 

 

 

 

Från Elko kommer en typ av apparat-, kopplings- och takdosor som kan monteras i brandklassade väggar upp till EI90 och i tak upp till EI60. Olle Nordström som är produktchef på Elko, berättar att dosorna innehåller ett brandhämmande material som expanderar vid uppvärmning.

– Vid en brand tätas hålet i väggen automatiskt. Med doshålet förseglat blir brandklassningen återställd, säger han.

Enklare installation

Installationsarbetet för dosor i brandklassade väggar ska bli enklare med de nya dosorna.

– Tidigare fick man montera utanpåliggande på brandklassade väggar. Alternativt bygga upp en avskiljning i väggen med reglar och mineralull för att klara brandklassningen, säger Olle Nordström.

– Branddosorna kan däremot monteras på vanligt sätt. Men det är viktigt att man borrar ett snävt hål. Då kan svällkroppen pressa dosväggarna utåt så att hålet i väggen blir helt förseglat vid brand, fortsätter han.

Minskar brandfaran

Branddosorna är i första hand avsedda för montering i brandklassade väggar och tak. Men genom att montera dem även i andra väggar och tak kan man totalt sett minska faran för brandspridning genom elinstallationen.

Godkända av Sintef

Branddosorna är godkända av Sintef för användning i brandklassificerade väggar upp till EI90 och för tak upp till EI60. Det brandhämmande och expanderande materialet är baserat på återvunnet papper och uppges inte innehålla några skadliga kemikalier.

 

 

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.