• Nyheter
  • Bra fart på byggandet i hela Norden

Nyheter

Bra fart på byggandet i hela Norden

Bra fart på byggandet i hela Norden
Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska grannländer, kan man konstatera att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under tredje kvartalet i år visade starka siffror.

Årstakten i Finland var 22 procent, följt av Danmark med 10 procent. I Norge däremot var årstakten oförändrad jämfört med 2020. Totalt för de tre länderna låg årstakten på 9 procent som helhet när man summerar husbyggandet.

NAVET Analytics prognos är också positiv och indikerar en ökning med runt 5 procent med Finland som draglok. I Danmark och Finland visar bostäder en positiv utveckling medan lokalbyggandet (bortsett från industrilokaler i Finland) visar en negativ utveckling för 2021. I Norge är situationen den omvända, här går lokalbyggandet starkast medan bostadsbyggandet visar en negativ utveckling 2021, visar NAVET Analytics rapport. 

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.