Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Bra fart i bygghandeln under årets första tre kvartal

Nyheter

Bra fart i bygghandeln under årets första tre kvartal

Ökad försäljning i den byggvarurelaterade detaljhandeln
Under årets första tio månader ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med drygt 10 procent jämfört med samma period förra året enligt Navets löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

De senaste tre månaderna har ökningen varit 7 procent, vilket visar att den positiva utvecklingen har dämpats något. Den kraftigaste ökningen skedde under perioden april-juli i år i jämförelse med samma period 2019. Ökningen under denna period låg på närmare 18 procent.
Pandemin har tvingat många att vistas mer i hemmet och med låg räntenivå och stigande bostadspriser har incitamenten till renovering varit stora enligt NAVET Analytics.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.