• Nyheter
  • Bra fart i bygghandeln under årets första tre kvartal

Nyheter

Bra fart i bygghandeln under årets första tre kvartal

Bra fart i bygghandeln under årets första tre kvartal
Under årets första nio månader ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med 12 procent jämfört med samma period förra året enligt Navets löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

Särskilt kraftig ökning skedde under perioden april-juli i år jämfört med 2019. Ökningen har däremot dämpats efter sommaren. Det är flera faktorer som ligger bakom den positiva utvecklingen i år. Att vi tvingats spendera mer tid i hemmet och även hållit oss på hemmaplan under semestern har lett till att många tagit tag i ombyggnads och renoveringsprojekt i villan eller fritidshuset.

Trots ett kraftigt fall i konjunkturen och en ökad arbetslöshet har bostadspriserna hittills inte påverkats negativt, tvärtom. Aktiviteten på marknaden och försäljningspriserna har snarare gått i taket, vilket också bör vara en förklaring bakom den starka utvecklingen för försäljningen av byggrelaterade produkter enligt Navet.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.