Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Bra fart i bygghandeln under 2020

Bra fart i bygghandeln under 2020
Som helhet ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med ca 12 procent under 2020 jämfört med året innan enligt NAVET Analytics löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

Särskilt kraftig var ökningen under perioden april-juli, då försäljningen enstaka månader ökade med 15-20 procent jämfört med 2019. Att vi tvingats spendera mer tid i hemmet och även hållit oss på hemmaplan under semestern har lett till att många tagit tag i ombyggnads och renoveringsprojekt i villan eller fritidshuset.

Den ökade aktiviteten går även att spåra i faktorer som bostadsprisökningar, växande ROT-avdrag och en ökad försäljning av fritidshus. NAVET Analytics spår att det kan finnas möjligheter till en god utveckling även i år, men troligen blir inte tillväxten lika stor som 2020. Ju längre pandemin pågår under våren desto större risk är det att vi tvingas till reserestriktioner även i sommar.
Vi har ett fortsatt behov av att arbeta hemifrån och anpassar våra hem efter det. Dessutom slopas uppskovsräntan på reavinst vid försäljning av bostaden, vilket kan bidra till en viss inkomstförstärkning för vissa hushåll samt bidra till en ökad aktivitet på begagnatmarknaden.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.

Desinfektion med hjälp av UV-C strålning

Desinfektionsprodukter för konsumenter

Signify lanserar två Philips UV-C desinfektionsprodukter som är speciellt avsedda för konsumenter. Sedan tidigare finns UV-C belysning för t ex kontor, fabriker, butiker och restauranger där UV-C strålningen används för att desinficera luft, ytor och vatten från virus och bakterier.