Nyheter

Bostadsbyggandet ökar svagt

INGEN BILD
Enligt Industrifaktas senaste prognoser beräknas nybyggandet av bostäder växa med totalt cirka 5 procent 2008-2010.

Under 2007 påbörjades omkring 14.000 lägenheter i småhus och ca 15.700 lägenheter i flerbostadshus enligt SCB:s statistik. Utfallet, som fortfarande är preliminärt innebär att småhusbyggandet ökade svagt med cirka 3 procent medan flerbostadshusbyggandet i stort sett halverades. Att påbörjandet av lägenheter i flerbostadshus sjönk så dramatiskt beror på att många projekt tidigarelades under 2006 för att hinna ta del av de investeringsbidrag som upphörde efter årsskiftet. Hälften av det påbörjade bostadsbyggandet var under 2007 koncentrerat till de tre storstadslänen jämfört med närmare 65 procent 2006.
   

Påbörjad nyproduktion av lägenheter i småhus och flerbostadshus 2004-2010
Index 2004=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Industrifakta. ”Odellplattor” ingår i statistiken 2006.

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.