• Nyheter
  • Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Nyheter

Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Bostadsbyggandet fortsätter att öka
NAVET Analytics kommande konjunkturrapport visar att bostadsbyggandet har fortsatt att öka kraftigt under 2021.

Preliminära beräkningar visar att det totalt påbörjades 9 550 bostäder i småhus och ca 36 300 bostäder i flerbostadshus. En stor del av byggandet sker i storstadslänen.
Av småhusen är det omkring hälften som byggs i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, motsvarande siffra för flerbostadshus är 63 procent. I rapporten ser man också tydligt att Skåne sticker ut bland storstadslänen, här har antalet påbörjade lägenheter i små- och flerbostadshus ökat med över 40 procent. NAVET Analytics förväntar sig en ökning för helåret 2021 med ca 10-15 %. 

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.