• Nyheter
  • Bostäder vinnare i turbulent ekonomi

Nyheter

Bostäder vinnare i turbulent ekonomi

Bostäder vinnare i turbulent ekonomi
Bostadspriserna har utvecklats oerhört starkt under de två senaste åren. En period som, på grund av pandemins effekter, i övrigt har kännetecknats av stora ekonomiska svängningar. Detta åskådliggörs i NAVET Analytics löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

Genomsnittspriset på bostadsrätter för helåret 2021 steg med 10 procent gentemot 2020. Ökningen under första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period 2020 var 14 procent, för att sedan bromsa in till en ökning med 6 procent under andra halvåret. Motsvarande siffra för småhus var en ökning på helårsnivå 2021 med 16 procent. Här tilltog ökningstakten under andra halvåret med en tillväxt på 18 procent under årets sista sex månader jämfört med samma period 2020.
Motsvarande ökning för första halvåret var 15 procent. Totalt under perioden 2019-2021 har bostadsrättspriserna stigit med 15 procent och småhuspriserna med 24 procent. 


Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler och prognoser

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.