Nyheter

Borr för armerad betong

Borr för armerad betong
Betongborren SDS-Plus MX4 är speciellt framtagen för borrning i armerad betong. Borrens utformning ger en lägre värmeutveckling och armeringsskydd som förhindrar skador på borren vid kontakt med armeringsjärn eller annan blockering.

SDS-Plus MX4 är utformad med fyra symmetriska karbidskär som ger ett jämnt runt hål, en fyrsidig spårgeometri ger också maximal bortförsel av damm under borrning.

Centreringsspetsen säkerställer perfekt borrning. Spetsen är av solid svetsad karbid för att ge en maximal livslängd, hastighet och en lägre värmebildning. Fyra mejseltänder skapar en rivningseffekt genom mikrosprickor i det borrade materialet.

Borrens uformning ger en lägre värmeutveckling och armeringsskydd som förhindrar skador på borrspetsens fyra skär vid kontakt med armeringsjärn eller annan blockering. Slitageindikatorer på sidorna visar när borret är utsliten och inte längre uppfyller PGM-standarden.

SDS-Plus MX4 finns i diametrar Ø 5-8 mm.

Ytterligare information om borren samt återförsäljare finns på Milwaukes webbplats.

Skriven av Anna Göth

SDS-Plus MX4
SDS-Plus MX4
SDS-Plus MX4
SDS-Plus MX4
SDS-Plus MX4
SDS-Plus MX4

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.