• Nyheter
  • Blåslampa för riktigt heta uppdrag

Nyheter

Blåslampa för riktigt heta uppdrag

Blåslampa för riktigt heta uppdrag
Funktion, ergonomi och säkerhet i fokus för blåslampan Powerjet 2535 från Sieverts

De synligaste nyheterna är ett längre och mer ergonomiskt grepp. Det som märks först vid användning är precision och hög effekt. Sieverts nya Powerjet 2535 passar arbeten som värmning, krympning och både hård- och mjuklödning beroende på val av brännare.

Powerjet 2535 har en lång hals som ligger an mot gasflaskan, en lösning som skyddar flaskhalsen från sprickor och läckage vid eventuella fall. Det långa kompositsprutade handtaget ger dessutom ett stadigt och bekvämt grepp.

Ny låsfunktion
Sieverts blåslampa kan även användas upp och ner utan värmeeffekten påverkas och en ny låsfunktion av gasflödet gör det möjligt att använda blåslampan utan att hålla i själva handtaget. När brännaren plockas ut ur blåslampan stängs automatiskt gasen av vilket förhindrar gasläckage.

Brännare för olika arbetsuppgifter
En brännare avsedd för mjuklödning och andra mindre värmearbeten levereras som standard med Powerjet 2535.
Som tillbehör finns en spetslågebrännare för precisionsarbeten, två olika cyklonbrännare, med roterande låga, för värmearbeten och hårdlödning. Sieverts mjuklågebrännare passar till exempel för krymparbeten med kablar och hetluftsbrännaren passar till borttagning av färg.

Blåslampa för riktigt heta uppdrag
Blåslampa för riktigt heta uppdrag

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.