För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Blåslampa för riktigt heta uppdrag

Nyheter

Blåslampa för riktigt heta uppdrag

Blåslampa för riktigt heta uppdrag
Funktion, ergonomi och säkerhet i fokus för blåslampan Powerjet 2535 från Sieverts

De synligaste nyheterna är ett längre och mer ergonomiskt grepp. Det som märks först vid användning är precision och hög effekt. Sieverts nya Powerjet 2535 passar arbeten som värmning, krympning och både hård- och mjuklödning beroende på val av brännare.

Powerjet 2535 har en lång hals som ligger an mot gasflaskan, en lösning som skyddar flaskhalsen från sprickor och läckage vid eventuella fall. Det långa kompositsprutade handtaget ger dessutom ett stadigt och bekvämt grepp.

Ny låsfunktion
Sieverts blåslampa kan även användas upp och ner utan värmeeffekten påverkas och en ny låsfunktion av gasflödet gör det möjligt att använda blåslampan utan att hålla i själva handtaget. När brännaren plockas ut ur blåslampan stängs automatiskt gasen av vilket förhindrar gasläckage.

Brännare för olika arbetsuppgifter
En brännare avsedd för mjuklödning och andra mindre värmearbeten levereras som standard med Powerjet 2535.
Som tillbehör finns en spetslågebrännare för precisionsarbeten, två olika cyklonbrännare, med roterande låga, för värmearbeten och hårdlödning. Sieverts mjuklågebrännare passar till exempel för krymparbeten med kablar och hetluftsbrännaren passar till borttagning av färg.

Blåslampa för riktigt heta uppdrag
Blåslampa för riktigt heta uppdrag

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.