Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • BIM-aktiverad robot som borrar i tak

Nyheter

BIM-aktiverad robot som borrar i tak

Jaibot är en BIM-aktiverad robot som borrar i tak
Hiltis nylanserade semi-automatiska borrobot Jaibot omvandlar digitala ritningar till fysiska borrhål med 100% exakthet ute på arbetsplatsen. De borrade hålen sparas sedan direkt tillbaka in i BIM-handlingarna.

Att utföra tunga, repetitiva arbeten med armarna över axelhöjd innebär ofta påfrestning på bland annat rygg, axlar, skuldror och armar.
Hilti beräknar att Jaibot både kommer att öka effektiviteten upp till fem gånger gentemot traditionell utsättning/borrning samtidigt som den avlastar de krävande fysiska arbetsuppgifterna och minskar dammexponeringen för yrkesarbetarna ute på projekten.

Borroboten Jaibot borrar inte bara i tak utan kan även användas för innerväggs- och installationsarbeten.

Jaibot är batteridriven och navigeras via en wifi-/mobiluppkopplad fjärrkontroll och använder referensdata från robotstationen Hilti PLT 300. Den dagliga statusen kan rapporteras in från fältet till projektkontoret via Hilti Cloud.

Digitalisering av Byggbranschen

En av fördelarna med digital information är att potentiella konflikter mellan de olika disciplinerna kan upptäckas och begränsas i ett tidigt skede med både tids-, resurs- och kostnadsbesparingar som resultat.

En annan fördel med BIM-aktiverade robotlösningar som Jaibot är att de kan länka samman design, planering, dataöverföring och utförande där arbetsmomenten kan planeras i rätt sekvens och enligt tidplan.

Skriven av Helena Bengtsson.

Jaibot är en BIM-aktiverad robot som borrar i tak
Jaibot är en BIM-aktiverad robot som borrar i tak
Hilti Jaibot semi-automatisk borrobot
Hilti Jaibot semi-automatisk borrobot
Hilti Jaibot borrar hål med 100% exakthet
Hilti Jaibot borrar hål med 100% exakthet

Nyheter

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.