• Nyheter
  • BIM-aktiverad robot som borrar i tak

Nyheter

BIM-aktiverad robot som borrar i tak

Jaibot är en BIM-aktiverad robot som borrar i tak
Hiltis nylanserade semi-automatiska borrobot Jaibot omvandlar digitala ritningar till fysiska borrhål med 100% exakthet ute på arbetsplatsen. De borrade hålen sparas sedan direkt tillbaka in i BIM-handlingarna.

Att utföra tunga, repetitiva arbeten med armarna över axelhöjd innebär ofta påfrestning på bland annat rygg, axlar, skuldror och armar.
Hilti beräknar att Jaibot både kommer att öka effektiviteten upp till fem gånger gentemot traditionell utsättning/borrning samtidigt som den avlastar de krävande fysiska arbetsuppgifterna och minskar dammexponeringen för yrkesarbetarna ute på projekten.

Borroboten Jaibot borrar inte bara i tak utan kan även användas för innerväggs- och installationsarbeten.

Jaibot är batteridriven och navigeras via en wifi-/mobiluppkopplad fjärrkontroll och använder referensdata från robotstationen Hilti PLT 300. Den dagliga statusen kan rapporteras in från fältet till projektkontoret via Hilti Cloud.

Digitalisering av Byggbranschen

En av fördelarna med digital information är att potentiella konflikter mellan de olika disciplinerna kan upptäckas och begränsas i ett tidigt skede med både tids-, resurs- och kostnadsbesparingar som resultat.

En annan fördel med BIM-aktiverade robotlösningar som Jaibot är att de kan länka samman design, planering, dataöverföring och utförande där arbetsmomenten kan planeras i rätt sekvens och enligt tidplan.

Skriven av Helena Bengtsson.

Jaibot är en BIM-aktiverad robot som borrar i tak
Jaibot är en BIM-aktiverad robot som borrar i tak
Hilti Jaibot semi-automatisk borrobot
Hilti Jaibot semi-automatisk borrobot
Hilti Jaibot borrar hål med 100% exakthet
Hilti Jaibot borrar hål med 100% exakthet

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.