• Nyheter
  • Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Nyheter

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö
Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.

Bee Block© är särskilt anpassat för fastighetsbolag, kommuner och förvaltare av stadsmiljö. Installationen består av en ram med 12 utbytbara boplatskuber som finns i ett brett utbud av olika miljöer som tilltalar bin. Delarna är utbytbara för att kunna anpassa boplatsen efter vad som visar sig fungera praktiskt på platsen. Syftet är att följa utvecklingen och se vilka bin som flyttar in och därmed finns representerade i området. Efter en tid är det möjligt att byta ut obebodda delar mot de mer nyttjade delarna.

Det är rekommenderat att installera Bee Block© i sitt grundutförande som kommer med fyra olika former av boplatser anpassade för till exempel rödmurarbin, citronbin, tapetserarbin, smalbin och blåmurarbin. Bee Block© placeras primärt i syd-syd-ost-läge och är förberett för infästning mot vägg eller på fristående stativ som specialanpassas för platsen. Installationen görs i direkt anslutning till grönyta med tillgång till foderväxter för bin.

Bee Block© är utvecklad tillsammans med ledande forskare på solitärbin i Sverige. Ramen och kuberna är tillverkat av svensk ek i samarbete med Snickarglädje Stockholm. Hackskyddet är gjort av svensktillverkat stålnät. Boplatsmaterialet variera. I grundutförande kommer Bee Block© med ”BEE URBAN BEE BLOCK” utfräst i träet på ramens sida. Som tillval kan eget företagsnamn fräsas i ramen.

Höjd 800 mm Bredd 600 mm Djup 270 mm 
Vikt: 30 kg

BEE URBAN erbjuder miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald, takjordbruk, och utbildning i ekosystemtjänster och urban hållbarhet.

Skriven av Jenny Öhlund

Fyra olika former av boplatser
Fyra olika former av boplatser
Naturmaterial för en hållbar stadsmiljö
Naturmaterial för en hållbar stadsmiljö
Hackskyddet av svensktillverkat stålnät
Hackskyddet av svensktillverkat stålnät

Nyheter