Nyheter

Beviljade bygglov minskar

Beviljade bygglov minskar
När årets fem första månader summeras visar antalet beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus tydliga tecken på ett minskat bostadsbyggande.

Byggloven har minskat med 5 respektive 20 procent jämfört med samma period förra året, men på grund av en viss eftersläpning i statistiken bör det tolkas med viss försiktighet. Tecken på minskad aktivitet inom nyproduktion av bostäder i år jämfört med de senaste åren syns även i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, som 288 kommuner svarat på i år. Trots kommunernas höga ambition, där det sammantaget planeras att påbörjas över 70 000 bostäder, är det vid en jämförelse med bedömningen för 2020, vid förra årets undersökning, en tydlig minskning med 15-20 procent. Det är viktigt att komma ihåg att vi kommer från höga nivåer och att årets volym väntas ligga kring 2014 års nivå.

Källa: NAVET Analytics, SCB, Boverket

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.