Nyheter

Beviljade bygglov minskar

Beviljade bygglov minskar
När årets fem första månader summeras visar antalet beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus tydliga tecken på ett minskat bostadsbyggande.

Byggloven har minskat med 5 respektive 20 procent jämfört med samma period förra året, men på grund av en viss eftersläpning i statistiken bör det tolkas med viss försiktighet. Tecken på minskad aktivitet inom nyproduktion av bostäder i år jämfört med de senaste åren syns även i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, som 288 kommuner svarat på i år. Trots kommunernas höga ambition, där det sammantaget planeras att påbörjas över 70 000 bostäder, är det vid en jämförelse med bedömningen för 2020, vid förra årets undersökning, en tydlig minskning med 15-20 procent. Det är viktigt att komma ihåg att vi kommer från höga nivåer och att årets volym väntas ligga kring 2014 års nivå.

Källa: NAVET Analytics, SCB, Boverket

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.