För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Beviljade bygglov indikerar fallande husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler

Nyheter

Beviljade bygglov indikerar fallande husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler

Beviljade bygglov indikerar fallande husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler
Antalet beviljade bygglov för lokaler har minskat med ungefär 10 procent under den senaste sexmånadersperioden jämfört med samma period året innan.

Det visar färsk statistik som NAVET Analytics har analyserat. Nedbrutet på olika sektorer är det främst inom privata lokaler som nedgången är som störst. Svagare signaler från bygglovsstatistiken och kanske framförallt, betydligt lägre ekonomisk tillväxt samt en hårt drabbad tjänstesektor, medför att prognosen för det privata lokalbyggandet har justerats ner och indikerar minskade husbyggnadsinvesteringar med drygt 20 procent. Fallet sker dock från en hög nivå i ett historiskt perspektiv enligt NAVET Analytics.

Källa: Marknadssignaler & Prognoser, NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.