• Nyheter
  • Beviljade bygglov indikerar fallande husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler

Nyheter

Beviljade bygglov indikerar fallande husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler

Beviljade bygglov indikerar fallande husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler
Antalet beviljade bygglov för lokaler har minskat med ungefär 10 procent under den senaste sexmånadersperioden jämfört med samma period året innan.

Det visar färsk statistik som NAVET Analytics har analyserat. Nedbrutet på olika sektorer är det främst inom privata lokaler som nedgången är som störst. Svagare signaler från bygglovsstatistiken och kanske framförallt, betydligt lägre ekonomisk tillväxt samt en hårt drabbad tjänstesektor, medför att prognosen för det privata lokalbyggandet har justerats ner och indikerar minskade husbyggnadsinvesteringar med drygt 20 procent. Fallet sker dock från en hög nivå i ett historiskt perspektiv enligt NAVET Analytics.

Källa: Marknadssignaler & Prognoser, NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.