• Nyheter
  • Beviljade bygglov indikerar fallande husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler

Nyheter

Beviljade bygglov indikerar fallande husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler

Beviljade bygglov indikerar fallande husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler
Antalet beviljade bygglov för lokaler har minskat med ungefär 10 procent under den senaste sexmånadersperioden jämfört med samma period året innan.

Det visar färsk statistik som NAVET Analytics har analyserat. Nedbrutet på olika sektorer är det främst inom privata lokaler som nedgången är som störst. Svagare signaler från bygglovsstatistiken och kanske framförallt, betydligt lägre ekonomisk tillväxt samt en hårt drabbad tjänstesektor, medför att prognosen för det privata lokalbyggandet har justerats ner och indikerar minskade husbyggnadsinvesteringar med drygt 20 procent. Fallet sker dock från en hög nivå i ett historiskt perspektiv enligt NAVET Analytics.

Källa: Marknadssignaler & Prognoser, NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.