Nyheter

Beviljade bygglov för bostäder

Beviljade bygglov för bostäder
Nu kan man se signaler som tyder på att de senaste årens nedgång i det påbörjade bostadsbyggandet planar ut.

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser, presenteras en sammanställning av antalet beviljade bygglov för bostäder. Beräkningarna bygger på statistik från SCB. När de beviljade byggloven för småhus och flerbostadshus summeras kan man se signaler som tyder på att de senaste årens nedgång i det påbörjade bostadsbyggandet nu planar ut. Totalt sett indikerar antalet beviljade bygglov för bostäder en minskning med ca 5 procent på ca ett års sikt. Utvecklingen ligger i linje med NAVET Analytics prognos för det påbörjade nybyggandet av bostäder.

Källa: NAVET Analytics, SCB

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.