Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.

Nyheter

Beviljade bygglov för bostäder

Beviljade bygglov för bostäder
Nu kan man se signaler som tyder på att de senaste årens nedgång i det påbörjade bostadsbyggandet planar ut.

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser, presenteras en sammanställning av antalet beviljade bygglov för bostäder. Beräkningarna bygger på statistik från SCB. När de beviljade byggloven för småhus och flerbostadshus summeras kan man se signaler som tyder på att de senaste årens nedgång i det påbörjade bostadsbyggandet nu planar ut. Totalt sett indikerar antalet beviljade bygglov för bostäder en minskning med ca 5 procent på ca ett års sikt. Utvecklingen ligger i linje med NAVET Analytics prognos för det påbörjade nybyggandet av bostäder.

Källa: NAVET Analytics, SCB

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Tvättställ av nytt trämaterial

Tvättställ av nytt trämaterial

Woodio är ett nytt trämaterial som består av träflis och polymer. Materialet, som är helt vattentätt, kan formgjutas och är framtaget som ett alternativ till traditionellt badrumsporslin för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från produkten.