Nyheter

Beviljade bygglov för bostäder

Beviljade bygglov för bostäder
Nu kan man se signaler som tyder på att de senaste årens nedgång i det påbörjade bostadsbyggandet planar ut.

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser, presenteras en sammanställning av antalet beviljade bygglov för bostäder. Beräkningarna bygger på statistik från SCB. När de beviljade byggloven för småhus och flerbostadshus summeras kan man se signaler som tyder på att de senaste årens nedgång i det påbörjade bostadsbyggandet nu planar ut. Totalt sett indikerar antalet beviljade bygglov för bostäder en minskning med ca 5 procent på ca ett års sikt. Utvecklingen ligger i linje med NAVET Analytics prognos för det påbörjade nybyggandet av bostäder.

Källa: NAVET Analytics, SCB

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.