Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Bevakning för säkrare skola

Bevakning för säkrare skola
Härrydaskolan har låtit installera ett system som söker av och analyserar händelser i det bevakade området. Kostnaderna för skadegörelse har minskat med nära 90 procent sedan kamerorna sattes upp.


Av Karin Larén-Hallström

 

I dagarna är det skolstart för hundratusentals elever runt om i Sverige. I samband med att sommarlovet tar slut inträffar tyvärr också en hel del inbrott, bränder och skadegörelse i skolfastigheterna. Ofta handlar det om rena impulshandlingar när gäng samlas efter skoltid i området.

Speciellt för skolor

Härrydaskolan utanför Göteborg har löst problemet med ett bevakningssystem speciellt utvecklat för skolor.
De kameror som finns runt skolan detekterar och analyserar ständigt vad som händer i det bevakade området. Vid misstänkta aktiviteter kallas en väktare ut. Alternativt kan operatören prata med förövarna genom kameran.
Det kan i sin tur förhindra eller minska omfattningen på skadegörelse. Tillåtna aktiviteter, till exempel bollspel, lämnas utan åtgärd.

Integritetsskydd
Skolbevakaren anonymiserar och skyddar personers integritet. Systemet avidentifierar personer som rör sig på och runt skolan. Det är enbart en larmoperatör som kan följa skeendet.
– Vi har tidigare försökt med flera åtgärder för att minska skadegörelsen utan att lyckas. Att sätta upp kameror har vi sett som en sista utväg, men denna kameralösning var precis vad vi sökte. Den är billig, vi behöver inte ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen och den förebygger skadegörelse. Det tycker vi är viktigare än att sätta fast dem som har orsakat skadegörelsen, säger Jan Svensson, säkerhetstekniker på Härryda kommun.

Sparar pengar

Eftersom åtgärder vidtas på ett tidigt stadium kan skolan undvika stölder och skadegörelse och därigenom slippa tids- och kostnadskrävande utredningar.
–Det är en rejäl besparing. Men det handlar inte enbart om att spara pengar, utan ger också sociala vinster med färre ungdomar som behöver ångra sig och stå till svars för klotter och krossade rutor, säger Jan Svensson.

Om företaget Mindmancer

Skolbevakaren är utvecklad av Mindmancer, ett företag inom Chalmers Innovation. Företaget samarbetar med flera godkända larmcentraler och ett rikstäckande partner-nätverk av larm- och CCTV -installatörer.

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.