Nyheter

Betongtakpanna i nytt utförande

Betongtakpanna
BMI Monier har efter flera år av forskning lanserat en helt ny betongtakpanna med lägre vikt, en nättare, modernare profil och ökad hållfasthet. Aerlox betongtakpanna är dessutom utformad för att minska risken för moss- och algpåväxt.

Aerlox betongtakpannor är designade med en ny profil och skugglinje i takpannans framkant som ger pannan ett nättare och modernare intryck och ger taket ett skuggspel som ändras under dagen. Den nya utformningen har modellerats fram i datorprogram för att uppnå en lägre vikt och en nättare, modernare profil samtidigt som hållfastheten har kunnat ökas.

Takpannorna är tillverkade av tät betong som gör att takpannan absorberar mindre vatten. De har även utformats med droppkant som gör att vatten inte sugs upp kapillärt i pannans framkant. Detta tillsammans minskar risken för att det bildas moss- och algpåväxt på takpannorna.

Aerlox väger ungefär ett halvt kilogram lägre än en traditionell svensk betongpanna. Den låga vikten gör att takläggningen blir både lättare och snabbare, samtidigt som transporterna blir mer hållbara. En uträkning av företaget själva visar att för ett svenskt standardtak minskar vikten med cirka ett ton.

Takpannorna har tagits fram genom flera år av forskning i företagets tekniska center i Tyskland. Takpannornas motståndskraft har provats i testkammare för stormar, regn och extrem kyla. Man har även utvärderat takpannornas motståndskraft mot påväxt av mossa och alger samt utfört fysiska tester för att säkerställa att taket håller att gå på, att pannorna inte har några svaga punkter och för att undersöka dess porositet och vattenpermeabilitet.

Aerlox betongtakpannor lanseras på marknaden den 1 april och kommer finnas i kulörerna tegelröd, mörkgrå och svart.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.