• Nyheter
  • Betongfritt för väggar under mark

Nyheter

Betongfritt för väggar under mark

Betongfritt för väggar under mark
2022-09-26
Koljern Nordic AB har utvecklat prefabricerade element för konstruktion under mark. Systemet bygger på stål och Foamglas® med särskilda egenskaper som skyddar mot fukt, skadedjur och är brandsäkert. Det håller dessutom lägre klimatavtryck än traditionell betong och kan återanvändas och återvinnas.

I ett led att erbjuda cirkulära och hållbara alternativ till isolerade betongstrukturer så erbjuder nu Koljern Nordic AB en konstruktion med Foamglas® och lättmetall-balkar som är både isolerande och bärande med bestående prestandavärden även under mark. Foamglas® är en cellglasisolering som består av miljoner helt slutna glasceller med egenskaper som obrännbarhet, hög tryckhållfasthet, vatten- och diffusionstäthet samt långvarig värmeisoleringsförmåga. Tack vare dess lätthet och stabilitet är det ett tåligt isoleringsmaterial som är mindre ytkrävande än traditionella betongkonstruktioner.

Koljerns väggar levereras som prefabricerade element färdiga för snabb montering. Byggtekniken för källarvägg är robust där flera ovanliggande våningar har beprövats med gott resultat. På utsidan av källarväggarna kräver konstruktionen endast ett lager isolering då Koljerns Foamglas® sammansättning i sig är både isolerande utan vare sig köldbryggor eller fuktvandring. Isolervärdena ändras heller inte med tiden, vilket ofta kan ske med organisk isolering under mark.

Foamglas® är, tillskillnad från betong, även lätt att bearbeta på byggarbetsplatsen om förändringar måste göras, samt ger snabb byggtid då hänsyn till uttorkning inte finns. Foamglas® ger även en skarpare flexibilitet i när byggandet kan ske då hänsyn till säsong och väderlek inte är lika påtaglig som vid byggande med betongkonstruktion.

Produkten är ETA-godkända, med högsta brandskydds-klass, högsta betyg enligt SundaHus, Koljern erbjuder även Foamglas® som grund- och takelement.

Byggande med Koljern Foamglas® är flexibelt oavsett säsong och väderlek
Byggande med Koljern Foamglas® är flexibelt oavsett säsong och väderlek
Konstruktionen består av glas och stål och kräver endast ett lager isolering på utsidan
Konstruktionen består av glas och stål och kräver endast ett lager isolering på utsidan

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.