Nyheter

Betong utan cement

Konkurrenskraftig betong utan cement
2022-03-21
Geoprime® från det finska företaget Betolar är ett nytt alternativ till traditionell cementbaserad betong. Produkten innehåller, i stället för cement, industriella restprodukter och är anpassad för all typ av konstruktion och tillverkning av byggnadsmaterial där betong är vedertaget. Geoprime® uppfyller livslängds- och lastkapacitet som motsvarar konventionella betongprodukter, men med ett upp till 80% lägre koldioxidavtryck.

Tekniken för Geoprime® bygger på att ta vara på restprodukter, så kallat sidoströmsmaterial från processindustrin som bland annat stål- och pappersmassaindustrin och olika energianläggningar. Betolar arbetar kontinuerligt för att tillgodose befintliga betongtillverkare med regionala restprodukter för att på så sätt korta leden i klimatpåverkan ytterligare. Tester på hållbarhets- och lastkapacitet i färdig produkt har utvärderats i tredjepartsgranskningar och resultatet för Geoprime® lever upp till konventionella betongprodukter.

Geoprime® kan användas som material för gjutning på plats vid till exempel vägbyggen, anläggningsteknik, gjutning av golvmassor och olika stabiliseringslösningar samt till prefabricering av byggnadselement, markplattor, takpannor, pelare och avloppsrör.

Utmaningar som koldioxidutsläpp och outnyttjade restprodukter är alltså något Betolar tar fasta på. Då konceptet med Geoprime® är att tillvarata restprodukter på bred front i stället för att utnyttja jungfruliga råvaror, blir tillverkningsprocessen av betong gynnsam med både minskade utsläpp och vidareanvändande av redan producerat material. Detta tillsammans med att Betolar erbjuder betongtillverkarna teknisk support samt menar att betongindustrin inte behöver bygga om sin utrustning för framställandet av Geoprime®, visar på innovationsanda inom branschen. 

Skriven av Jenny Öhlund

Geoprime® - Nästa generations betong utan cement
Geoprime® - Nästa generations betong utan cement
Geoprime® lämpar sig väl för både platsgjutning av anläggningsprojekt och tillverkning av markplattor
Geoprime® lämpar sig väl för både platsgjutning av anläggningsprojekt och tillverkning av markplattor

Nyheter

Pant på möbler för cirkulära affärer

Det svenska företaget Svedholm Design AB, som både designar och tillverkar möbler och inredning för offentlig miljö, har i sin strävan efter minskat klimatavtryck skapat en pantmodell på sina egna möbler. De produkter som kunden inte längre använder tar Svedholms tillbaka mot en pant, fräschas upp och säljs vidare som refurbished/renoverade produkter med en förnyad garanti på 2 år.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

EcoCocon naturnära panelsystem av halm

Naturnära panelsystem av halm

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.