Nyheter

Betong för injekteringsgjutning

weber prepakt injekt Betong för injekteringsgjutning
Weber har lanserat en ny betongprodukt, weber prepakt injekt som är speciellt utvecklad för injekteringsgjutning. Produkten har en lägre cementhalt och gör det möjligt att använda alternativ ballast då den läggs på plats först i gjutformen.

weber prepakt injekt är en torrbetongprodukt som är speciellt avsedd för injektering i ballastmassor bestående av sten, krossad betong eller annan bärkraftig och beständig ballast. Produkten är mycket lättflytande och ger god vidhäftning mot angränsande betong och stålytor samt även korrosionsskydd för ingjutningsgods av obehandlat stål. Produkten kan användas för både anläggningskonstruktioner och husbyggnad, även i tuffa miljöer och på svåråtkomliga platser. 

Med inventeringsgjutning placeras ballasten först i gjutformen varpå ett specialmodifierat cementbruk injekteras för att binda samman allt till en färdig betongprodukt. Inventeringsgjutning gör det möjligt att använda alternativ ballast såsom t ex lokalt tillgänglig ballast, krossad betong eller siktade rivningsmassor beroende på vilka krav om ställs i projektet.

weber prepakt injekt finns i förpackning om 20 kg, 1000 kg och storbulk. För egenskaper och mer information, se webers webbplats.

Skriven av Anna Göth

weber prepakt injekt injekteringsgjutning
weber prepakt injekt injekteringsgjutning

Nyheter

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.

Youniq_Elektroskandia passagesystem ansiktsigenkänning

Passagesystem med ansiktsigenkänning

Genom att använda biometriska säkerhetslösningar för passagesystem kan man öka säkerheten och säkerställa att rätt person släpps in. Mjukvaran YOUNiQ känner av besökarens ansikte och ger nyckelfritt tillträde till byggnader och lokaler. Genom att inkludera mjukvaran i sitt produktutbud erbjuder Elektroskandia nu passagesystem med ansiktsigenkänning som ersätter kod, passerkort, taggar eller nycklar.