Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Betong för injekteringsgjutning

weber prepakt injekt Betong för injekteringsgjutning
2021-05-21
Weber har lanserat en ny betongprodukt, weber prepakt injekt som är speciellt utvecklad för injekteringsgjutning. Produkten har en lägre cementhalt och gör det möjligt att använda alternativ ballast då den läggs på plats först i gjutformen.

weber prepakt injekt är en torrbetongprodukt som är speciellt avsedd för injektering i ballastmassor bestående av sten, krossad betong eller annan bärkraftig och beständig ballast. Produkten är mycket lättflytande och ger god vidhäftning mot angränsande betong och stålytor samt även korrosionsskydd för ingjutningsgods av obehandlat stål. Produkten kan användas för både anläggningskonstruktioner och husbyggnad, även i tuffa miljöer och på svåråtkomliga platser. 

Med inventeringsgjutning placeras ballasten först i gjutformen varpå ett specialmodifierat cementbruk injekteras för att binda samman allt till en färdig betongprodukt. Inventeringsgjutning gör det möjligt att använda alternativ ballast såsom t ex lokalt tillgänglig ballast, krossad betong eller siktade rivningsmassor beroende på vilka krav om ställs i projektet.

weber prepakt injekt finns i förpackning om 20 kg, 1000 kg och storbulk. För egenskaper och mer information, se webers webbplats.

Skriven av Anna Göth

weber prepakt injekt injekteringsgjutning
weber prepakt injekt injekteringsgjutning

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.