Nyheter

Betong av spannmålsskal

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz
2022-05-25
Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Skalen är restprodukter från jordbruket och används ofta att tillverka biobränsle för att skapa fjärrvärme. I processen bildas aska från värmekraftverken som nu har använts som tillsatsmedel i produktionen av den industriella betongen Agri™Betong vilket har minskat klimatavtrycket med 50% jämfört med traditionellt framställd betong. 

"I tider av klimatoro och behov av hållbart byggande samt den cementkris Sverige och branschen står inför, så är det spännande att arbeta med denna utveckling som utöver det halverade klimatavtrycket också medför en nära femtio-procentig reduktion av mängden cement. Vi ser att man med denna metod med lätthet skulle kunna understiga 200 CO2e per BTA, vilket är mindre än flerbostadshus i trä. Bäst möjliga innovation för hållbart byggande", säger Bill Ögren, Chef Produktion på ByggVesta Development.

Agri™Betong har, tillsammans med ByggVesta, tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim.
 
ByggVesta bygger, äger och förvaltar hyresfastigheter med mål att utveckla boende för ett hållbart samhälle.


Artikeln är skriven av Helena Bengtsson  

Agri™Betong tillverkas med tillsats av aska från spannmålsskal
Agri™Betong tillverkas med tillsats av aska från spannmålsskal
Montering av betongelement i Sege Park. Foto: ByggVesta
Montering av betongelement i Sege Park. Foto: ByggVesta
Visionsbild av ByggVestas fastighet Sköterskan, Sege Park, Malmö
Visionsbild av ByggVestas fastighet Sköterskan, Sege Park, Malmö

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.