För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Behovsstyrd ventilation utan drag

Behovsstyrd ventilation utan drag
Fläkt Woods nya tilluftsdon DCKA ska leverera behovsstyrd ventilation utan dragproblem, även vid låga flöden.

 
 Med Fläkt Woods aktiva ventilationsdon, DCKA, ska man spara energi och samtidigt få en god luftblandning utan dragproblem.
Det nya donet DCKA är ett aktivt tilluftsdon för behovsstyrd ventilation. För att undvika dragproblem finns en behovsstyrd regulator som ska se till att luftblandningen blir rätt även vid låga flöden. Därmed ska det inte vara någon risk för komfortproblem som kallras och drag.

Konstant tilluftshastighet

Det behovsstyrda donet ska hålla tilluftshastigheten i spaltöppningen konstant när luftflödet ändras. Detta sker genom att en reglerskiva automatiskt ändrar spalthöjden när luftflödet ändras.

Regulator känner behovet

En rumsregulator känner av behovet i rummet och ger en signal till en VAV-regulator som varierar luftflödet. Behovet kan påverkas av exempelvis temperatur, koldioxid eller närvaro.
Donet finns i fem storlekar som kan hantera luftflöden mellan 4 och 200 liter per sekund. Ljudnivån ligger då på cirka 30 decibel.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.