Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Behovsstyrd ventilation utan drag

Behovsstyrd ventilation utan drag
Fläkt Woods nya tilluftsdon DCKA ska leverera behovsstyrd ventilation utan dragproblem, även vid låga flöden.

 
 Med Fläkt Woods aktiva ventilationsdon, DCKA, ska man spara energi och samtidigt få en god luftblandning utan dragproblem.
Det nya donet DCKA är ett aktivt tilluftsdon för behovsstyrd ventilation. För att undvika dragproblem finns en behovsstyrd regulator som ska se till att luftblandningen blir rätt även vid låga flöden. Därmed ska det inte vara någon risk för komfortproblem som kallras och drag.

Konstant tilluftshastighet

Det behovsstyrda donet ska hålla tilluftshastigheten i spaltöppningen konstant när luftflödet ändras. Detta sker genom att en reglerskiva automatiskt ändrar spalthöjden när luftflödet ändras.

Regulator känner behovet

En rumsregulator känner av behovet i rummet och ger en signal till en VAV-regulator som varierar luftflödet. Behovet kan påverkas av exempelvis temperatur, koldioxid eller närvaro.
Donet finns i fem storlekar som kan hantera luftflöden mellan 4 och 200 liter per sekund. Ljudnivån ligger då på cirka 30 decibel.

Nyheter

Sätt färg på takavvattningen

2020-12-04
Takavvattning

Lindab har sett en stor efterfrågan på takavvattning i olika kulörer, både bland arkitekter och privata bostadsägare och har nu därför lanserat möjligheten att få takavvattningssortimentet i valfri RAL-kulör.

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.