• Nyheter
  • Behovsstyrd ventilation i storkök spar energi

Nyheter

Behovsstyrd ventilation i storkök spar energi

Behovsstyrd ventilation i storkök spar energi
Halton lanserar systemet Marvel för behovsstyrd ventilation i storkök. Systemet är speciellt anpassat för kökskåpor och ventilerade kökstak.

     
 

Haltons system Marvel, för behovsstyrd ventilation i storkök, ska kunna spara energi genom att sänka frånluftsflödet med upp till 65 procent.


 
 
 

 

Haltons Marvel beskrivs som ett "intelligent" system för behovsstyrd ventilation i storkök. Enligt företaget kan systemet reducera frånluftsflödet med 65 procent.
Detta ska göras möjligt genom att systemet kan identifiera driftstatus på köksmaskiner, om de exempelvis är avstängda eller i något kokläge. Utifrån det aktuella driftläget kan frånluftsflödet justeras till behovet. Detta görs då individuellt för olika spiskåpor och kökszoner.

Reglerarluftflöde och tryck

Förutom luftflödet i frånluftsfläkten reglerar systemet även trycket. Variabla tryck och luftflöden möjliggör fininställning av utrustningen till det exakta behovet, vilket ska optimera driften av fläkten. Även tilluftsfläkten styrs i förhållande till frånluftsflödet för att ge luftbalans.
Om förändringar görs i köket kan systemet dessutom programmeras om för de ändrade behoven.

 

 

 

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.