• Nyheter
  • Behovsstyrd ventilation i storkök spar energi

Nyheter

Behovsstyrd ventilation i storkök spar energi

Behovsstyrd ventilation i storkök spar energi
Halton lanserar systemet Marvel för behovsstyrd ventilation i storkök. Systemet är speciellt anpassat för kökskåpor och ventilerade kökstak.

     
 

Haltons system Marvel, för behovsstyrd ventilation i storkök, ska kunna spara energi genom att sänka frånluftsflödet med upp till 65 procent.


 
 
 

 

Haltons Marvel beskrivs som ett "intelligent" system för behovsstyrd ventilation i storkök. Enligt företaget kan systemet reducera frånluftsflödet med 65 procent.
Detta ska göras möjligt genom att systemet kan identifiera driftstatus på köksmaskiner, om de exempelvis är avstängda eller i något kokläge. Utifrån det aktuella driftläget kan frånluftsflödet justeras till behovet. Detta görs då individuellt för olika spiskåpor och kökszoner.

Reglerarluftflöde och tryck

Förutom luftflödet i frånluftsfläkten reglerar systemet även trycket. Variabla tryck och luftflöden möjliggör fininställning av utrustningen till det exakta behovet, vilket ska optimera driften av fläkten. Även tilluftsfläkten styrs i förhållande till frånluftsflödet för att ge luftbalans.
Om förändringar görs i köket kan systemet dessutom programmeras om för de ändrade behoven.

 

 

 

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.