• Nyheter
  • Bättre trottoarer med nytt redskap

Nyheter

Bättre trottoarer med nytt redskap

Bättre trottoarer med nytt redskap
Med en nyutvecklat redskap från Umeå ska det gå snabbare och enklare att justera trottoarer så att de blir helt släta och får rätt lutning.

 
 

Umeå Försäljning AB, Ufo, har tillsammans med Söderholms Traktor i Umeå utvecklat ett nytt redskap för justering av trottoarer före asfaltbeläggning. Med den nya trottoarskrapan ska underarbetet gå betydligt snabbare och ge ett jämnare resultat.

 

Umeå Försäljning AB, Ufo, har tillsammans med Söderholms Traktor i Umeå utvecklat ett nytt redskap för justering av trottoarer. Det är en trottoarskrapa som monteras på en vägmaskin, exempelvis en hjullastare. Med skrapan kan underarbetet göras betydligt snabbare och trottoaren ska dessutom få en jämnare yta och rätt lutning.

– När man lägger ut sanden till trottoaren för hand, riskerar den färdiga trottoaren att bli vågig. Men med vårt redskap blir det en plan och fin yta med rätt lutning, säger Anders Sundling som arbetar med nya produkter och försäljning på Ufo.

Nöjda entreprenörer

Trottoarskrapan har testats och används sedan en tid av bland andra NCC och Peab. Enligt Patrik Gustafsson på Peab i Umeå har trottoarjusteringar varit något av ett dilemma tidigare.

– Det har ju inte gått att köra maskiner på smala trottoarer, utan arbetet fick göras för hand. Men eftersom den nya trottoarskrapan fälls ut åt sidan, kan maskinen köras bredvid trottoaren, och då fungerar det utmärkt, säger han och fortsätter:

– Med det här redskapet har vi rationaliserat vårt arbete betydligt. Nu kan vi skrapa ut gruset med rätt höjd och lutning direkt. Det innebär att arbetet kan göras på en tredjedel av den tid det tog tidigare.

Flera justeringsmöjligheter

För att klara olika breda trottoarer har redskapet en arbetsbredd som är hydrauliskt justerbar upp till 2 200 millimeter. Det går även att göra justeringar i höjdled med ett hydrauliskt manövrerat stödhjul. Trottoarens lutning får man till med hjälp av en redskapstilt som är monterad på vägmaskinen. Redskapet är in- och utfällbart i 90 grader för transportläge.

 

 

Martin Steno

Redaktör

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.