• Nyheter
  • Bättre trottoarer med nytt redskap

Nyheter

Bättre trottoarer med nytt redskap

Bättre trottoarer med nytt redskap
Med en nyutvecklat redskap från Umeå ska det gå snabbare och enklare att justera trottoarer så att de blir helt släta och får rätt lutning.

 
 

Umeå Försäljning AB, Ufo, har tillsammans med Söderholms Traktor i Umeå utvecklat ett nytt redskap för justering av trottoarer före asfaltbeläggning. Med den nya trottoarskrapan ska underarbetet gå betydligt snabbare och ge ett jämnare resultat.

 

Umeå Försäljning AB, Ufo, har tillsammans med Söderholms Traktor i Umeå utvecklat ett nytt redskap för justering av trottoarer. Det är en trottoarskrapa som monteras på en vägmaskin, exempelvis en hjullastare. Med skrapan kan underarbetet göras betydligt snabbare och trottoaren ska dessutom få en jämnare yta och rätt lutning.

– När man lägger ut sanden till trottoaren för hand, riskerar den färdiga trottoaren att bli vågig. Men med vårt redskap blir det en plan och fin yta med rätt lutning, säger Anders Sundling som arbetar med nya produkter och försäljning på Ufo.

Nöjda entreprenörer

Trottoarskrapan har testats och används sedan en tid av bland andra NCC och Peab. Enligt Patrik Gustafsson på Peab i Umeå har trottoarjusteringar varit något av ett dilemma tidigare.

– Det har ju inte gått att köra maskiner på smala trottoarer, utan arbetet fick göras för hand. Men eftersom den nya trottoarskrapan fälls ut åt sidan, kan maskinen köras bredvid trottoaren, och då fungerar det utmärkt, säger han och fortsätter:

– Med det här redskapet har vi rationaliserat vårt arbete betydligt. Nu kan vi skrapa ut gruset med rätt höjd och lutning direkt. Det innebär att arbetet kan göras på en tredjedel av den tid det tog tidigare.

Flera justeringsmöjligheter

För att klara olika breda trottoarer har redskapet en arbetsbredd som är hydrauliskt justerbar upp till 2 200 millimeter. Det går även att göra justeringar i höjdled med ett hydrauliskt manövrerat stödhjul. Trottoarens lutning får man till med hjälp av en redskapstilt som är monterad på vägmaskinen. Redskapet är in- och utfällbart i 90 grader för transportläge.

 

 

Martin Steno

Redaktör

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.