• Nyheter
  • Bättre tillväxt för träd i stadsmiljö

Nyheter

Bättre tillväxt för träd i stadsmiljö

Bättre tillväxt för träd i stadsmiljö
Ett nytt pimpstensbaserat rotsubstrat från Bara Mineraler AB ska ge träd i stadsmiljö förbättrade utvecklingsmöjligheter för rötterna.

     
 

Porös skelettjord är ett nytt rotsubstrat som tagits fram för träd i stadsmiljö. Substratet innehåller kompostjord och pimpsten med hög porvolym, som ska ge god tillväxt för rötterna.
  

  

  

Det nya rotsubstratet går under namnet Porös skelettjord och är framför allt avsett för plantering av träd i stadsmiljö. Substratet som består av pimpsten och grönkompost kombinerar stor bärighet med god vattengenomströmning. Något som ska ge trädens rötter större möjligheter att utvecklas.

– Substratet ersätter traditionell skelettjord som man bygger på plats med sten och jord. Sådan jord riskerar nämligen att bli för kompakt, vilket hindrar tillväxten och i värsta fall orsakar att trädet dör, säger Mats Kron på Bara Mineraler AB.

 

Ger hög bärighet

Vid plantering läggs Porös i skikt om 30 centimeter. Eftersom pimpstenen har stor porvolym kan skiktet därefter kompakteras hårt. Runt trädet lämnas en fri ring, men i övrigt kan man lägga plattor eller annat över. Pimpstenen ger stor bärighet, och cykel och gångbanor kan byggas alldeles intill.

Olika blandningar på beställning

I standardutförande består Porös skelettjord av 70 procent pimpsten och 30 procent certifierad grönkompost.
– Men mängden grönkompost kan vi öka eller minska på beställning, liksom vi blandar in lera om det finns önskemål om det, säger Mats Kron.
Den ingående kompostjorden består av mineraljord och organiskt material som är rikt på långtidsverkande växtnäring. Dessutom är långtidsverkande spårämnen och mineraler tillsatta.
Skelettjorden levereras i storsäck på 1 000 liter, alternativt i lösvikt.

Nyheter

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.